Uns setanta gironins afectats d'esclerosi múltiple col·laboren actualment en els 31 estudis clínics en què participa la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de Girona. Aquesta unitat especialitzada, que segueix aproximadament el 85% dels casos que hi ha a la demarcació de Girona, ofereix una atenció integral als pacients i les famílies des de la detecció de la malaltia i també realitza recerca tant clínica com bàsica. Dels 900 gironins als quals fa seguiment, 190 han participat en algun estudi clínic tant per a formes en brots com per a formes progressives de la patologia.

A banda del vessant assistencial, la unitat imparteix docència a diversos perfils professionals i fa recerca amb finançament públic i privat centrada en la descoberta de nous biomarcadors moleculars i d'imatge, en el deteriorament cognitiu i la rehabilitació cognitiva, en l'apoderament dels malalts o en l'ús de les noves tecnologies en la malaltia, per exemple per recollir i analitzar informació dels pacients.

També participa en assajos clínics en fase II, III, IV relacionats amb els diferents fàrmacs per a l'esclerosi múltiple i col·labora amb grups de recerca nacionals i internacionals, en contacte amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i la Universitat de Girona (UdG).

Un centenar de casos nous

Des del seu trasllat al parc hospitalari Martí i Julià, el juliol del 2016, la unitat territorial ha diagnosticat 105 casos nous d'aquesta malaltia del sistema nerviós central que afecta el cervell, la medul·la espinal i els nervis òptics.

En aquests tres anys a Salt, ha realitzat 14.869 visites i 3.511 actuacions a la sala de tractaments i extraccions. Des del centre assenyalen que l'any passat va augmentar considerablement la prescripció i l'ús de tractaments endovenosos per formes en brot i progressives de la malaltia que abans no existien, el que va comportar que es doblés el volum d'activitat de la sala.

En aquest temps, s'han realitzat 261 puncions lumbars per a l'estudi de les persones amb sospita d'esclerosi múltiple o d'altres malalties similars. A dia d'avui 419 pacients reben algun tipus de tractament amb medicació ambulatòria de dispensació hospitalària.

La unitat està integrada per un equip interdisciplinari expert format per professionals de neurologia, infermeria, neuropsicologia, psicologia, d'investigació bàsica i personal de suport, que ofereixen tractament i acompanyament a les persones afectades i les seves famílies, juntament amb l'equip rehabilitador de l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i Dany Cerebral Adquirit de l'hospital de Santa Caterina i la Fundació Esclerosi Múltiple, ubicats en el mateix edifici i que treballen en estreta relació amb la unitat.

A Salt també es potencia l'apoderament dels pacients, amb sessions formatives i informatives periòdiques tant a malalts com familiars.

Coincidint amb el tercer aniversari del trasllat, dimecres es va celebrar una jornada a l'hospital de Santa Caterina en què es va parlar de l'esclerosi múltiple en els menors d'edat i les persones grans, i de com els pacients poden portar una vida saludable. També es va comptar amb la participació de l'associació de familiars i pacients Fundació Esclerosi Múltiple.

Un miler d'afectats a Girona

A la demarcació de Girona, hi ha poc més d'un miler de persones afectades d'esclerosi, una patologia que afecta tant la mielina -que envolta les neurones i que facilita la conducció dels impulsos nerviosos- com les neurones. Això fa que la informació que es genera al cervell i que va cap als nervis s'interrompi, produint l'aparició dels símptomes.

És una malaltia neurodegenerativa de mecanisme autoimmunitari i causa desconeguda, en la qual tant els factors ambientals com els genètics, no ben coneguts encara, hi tenen el seu paper.

La prevalença de la malaltia en el nostre entorn és alta i s'està detectant un augment dels casos en els darrers estudis realitzats. L'esclerosi múltiple és actualment la causa més freqüent de discapacitat neurològica en adults joves, afecta tres vegades més dones que homes i es diagnostica entre els 20 i 40 anys.