Per comoditat, la nostra societat fa ús habitual del plàstic, tant per comprar com per emmagatzemar objectes. El plàstic és el material perfecte per complir les nostres exigències: volem anar més de pressa, fer menys esforços i tenir el millor preu. Això fa que acabem acumulant tones de plàstic que afecten directament el medi ambient. Es calcula que en trenta anys hi haurà més plàstics que peixos als nostres mars. Segons les Nacions Unides, el 80% de les escombraries marines són plàstic. Actualment els oceans contenen més de 165 milions de tones de plàstic de les quals, un 50% són articles d'un sol ús.

Iniciatives per reduir el plàstic a l'esport i les empreses

La Federació Internacional de Piragüisme aposta per la preservació del medi ambient amb la campanya Una vida sense plàstic patrocinada per Endesa, que té l'objectiu de reduir al màxim l'ús dels plàstics d'un sol ús al llarg de les competicions. Entre altres accions, es va regalar a tots els participants al Mundial de Caiac de Sort una ampolla de plàstic reutilitzable. Es calcula que les 1.000 ampolles que es van produir per aquest fi substituïen les 60.000 ampolles de plàstic d'un sol ús que s'haguessin consumit en el seu lloc. També es van confeccionar 5.000 bosses de cotó que es van repartir. La suma d'aquestes iniciatives i productes de plàstic que es deixaran de fabricar suposa un estalvi a l'atmosfera d'11.725 kg de CO2. Això equival a les emissions que generaria un cotxe de gasolina en donar dues voltes completes al planeta i al consum derivat d'una llar mitjana al llarg d'un any.

Conscients d'aquesta importància ha nascut la iniciativa Plàstics Zero per part dels empleats d' Endesa, que té l'objectiu de reduir en un 60% els plàstics d'un únic ús a les oficines de tot Espanya per a l'any 2021. Es calcula que el 58% d'aquests residus tenen el seu origen en les màquines de vending i restauració, principalment en gots i ampolles de plàstic. Una de les accions és el repartiment entre tots els empleats d'ampolles de vidre per reomplir en fonts d'aigua que s'han col·locat a les oficines. Això s'ha fet després d'eliminar totes les ampolles de plàstic que hi havia en aquestes màquines de vending.