Des de fa poc més d'un any, els drons s'han incorporat al cos dels Agents Rurals com una eina de treball més, tal com queda establert en el nou Pla estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024 (PECAR). Actualment hi ha vuit drons operatius a Catalunya, repartits per divisions territorials. Un d'aquests aparells voladors opera a la província de Girona i n'hi ha dos que ofereixen característiques adaptades a les diferents àrees de treball dels Agents Rurals que es mouen pel territori depenent de les necessitats. De moment, són 17 els efectius del cos que s'han tret la titulació corresponent per tal de poder-los utilitzar, dos d'ells a Girona, i ja s'han començat a emprar en tasques molt diverses.

Prevenció d'incendis

Els drons, vehicles aeris no tripulats, es poden utilitzar en pràcticament tots els àmbits de treball del cos, segons explica Ignasi de Dalmases, cap de regió dels Agents a Girona: des de la prevenció d'incendis, riscos geològics, seguiment de fauna i vigilància i captació de caça i pesca furtives. «Un dels usos que més se'ls dona és la tasca de perimetratge d'incendis, per conèixer l'abast del foc. Abans s'utilitzaven helicòpters, però és molt més econòmic i menys contaminant utilitzar drons», explica Dalmases.

Seguint amb la tasca de prevenció d'incendis, una altra aplicació que s'ha emprat a Girona per primer cop aquest any és el seguiment de punts on hi ha irregularitat en els traçats de la línia elèctrica, així com de les catenàries del tren: fonts que poden esdevenir el punt d'origen d'un incendi. «Tenim les coordenades d'aquests punts i podem veure en quin estat es troben i si ja s'han arreglat possibles anomalies», apunta el cap d'Agents Rurals. Així mateix, els drons també es fan servir en la detecció de punts calents d'un foc que poden ser la causa del revifament de l'incendi, com per exemple espais on encara queden brases.

Per la seva banda, Dèlia Serra, coordinadora de la unitat de drons (RPAS, sistemes d'aeronaus pilotades per control remot), explica que a Girona hi ha hagut molts incendis recentment en els quals s'han emprat drons com a eines de suport. En l'incendi forestal de Lloret de Mar, per exemple, es van incorporar els drons per l'adquisició de dades per a la investigació de causes. «Veure des de visió aèria com ha quedat la zona d'inici, així com les marques de foc, que ens indiquen de quina manera s'ha estès l'incendi, és informació que ens dona pistes per corroborar algunes de les hipòtesis sobre l'origen del foc», indica Serra. Un altre ús que es dona als drons és el de fer seguiment de la fauna. «Abans, per detectar una espècie protegida determinada utilitzàvem l'helicòpter, però l'impacte del soroll generava una pertorbació important», remarca el cap del cos a Girona. «En canvi, els drons et permeten apropar-te molt més». Dalmases explica que fa poc es va utilitzar un dron als Aiguamolls de l'Empordà per fer el recompte de la població d'ardeids (una família d'aus). També s'han emprat drons per censar el nombre de senglars i per fer el seguiment de la cabra hispànica del Montgrí. Però no només això, i és que Dalmases recorda que els drons no han d'anar sempre seguint un objectiu determinat i que a vegades la manera de funcionar és una altra. «També emprem els drons com a torres de vigilància. Els aixequem i des d'allà poden fer un seguiment d'una zona determinada, fins i tot podem programar amb antelació un recorregut determinat», explica. D'aquesta manera, els drons permeten fer un seguiment dels espais naturals i la seva biodiversitat.

Així mateix, un altre cas paradigmàtic a les comarques gironines és el del control de l'estat de contaminació de les aigües del Rec del Molí de l'Escala. El canal de rec desemboca a la platja del Rec del Molí, l'únic punt del litoral català on s'ha comprovat que la qualitat de l'aigua de bany és insuficient. «Les càmeres tèrmiques de què disposen alguns drons permeten tenir dades sobre les temperatures dels espais que enfoquen. L'aigua contaminada d'un abocament té una temperatura diferent de la gran massa d'aigua que baixa d'un riu, i precisament aquesta diferència de temperatures és la que ens permet controlar la contaminació de les aigües», explica el cap de regió.

Font d'informació

Altrament, a més d'actuar com una font d'informació molt valuosa per al cos, els drons també aporten seguretat als agents. «En determinades actuacions, com per exemple en terrenys molt abruptes, hem substituït els helicòpters per drons i evitem posar en perill la vida de les persones», conclou Dalmases.

Aquest tipus d'aeronaus han canviat la manera de treballar dels agents. Els experts remarquen, però, que tan sols serveixen de suport i que, en cap cas substituiran els mateixos agents, que són necessaris per controlar-los. De fet, ben al contrari. Avui, el cos d'Agents Rurals està constituït per 550 efectius i el nou Pla Estratègic estima la creació de 300 noves places. Des del cos, preveuen que el nombre de pilots també augmentarà per adaptar-se als nous temps.