L'hospital de la Cerdanya s'ha consolidat com a centre transfronterer de referència a Europa després de cinc anys en funcionament. Així ho demostren les estadístiques d'usuaris dels diferents serveis. Les xifres d'activitat d'un hospital com aquest, en un territori de muntanya i amb poc més de 30.000 residents habituals, són necessàriament modestes. Tot i així, en l'àmbit de la captació de pacients francesos, en què l'objectiu era el creixement, els resultats es consideren prou satisfactoris segons la direcció del centre. En un sector de la població que mai no havia tingut accés a atenció hospitalària de proximitat, el repte era convèncer els usuaris i metges de família francesos que un hospital petit podia resoldre amb eficàcia un bon nombre de patologies, per a les quals ja no caldria desplaçar-se al de Perpinyà. Segons les estadístiques, aquest objectiu s'ha anat complint amb el pas dels anys.

«Cinc anys són encara un període curt per avaluar l'evolució del nostre creixement», deia el doctor Francesc Bonet, director general de l'hospital de la Cerdanya. «S'ha de tenir en compte que la posada en marxa d'un hospital és un procés complicat i, en el nostre cas, el caràcter transfronterer ens ho ha posat especialment difícil. Però, en general, estem satisfets dels resultats i sobretot de l'acceptació d'aquest model per part dels usuaris i dels professionals de la Cerdanya i el Capcir», afirmava Bonet.

Des del 2014 fins a l'agost d'enguany, s'han fet 127.000 visites a urgències, 165.000 consultes externes, més de 155.000 proves de diagnòstic per imatge i més de 5.600 intervencions quirúrgiques. En aquest període de temps s'han produït 9.850 altes d'hospitalització i han nascut 738 infants.

Increment de pacients francesos

L'augment de pacients francesos varia en funció dels serveis però en general la tendència va a l'alça. A les consultes externes el nombre d'usuaris francesos duplicava, el 2018, les xifres del 2015, i en total se'n van operar un16% el 2015 i un 23% el 2018. D'altra banda, en altes d'hospitalització van pujar del 20 al 26% en aquest període de tres anys.

A escala europea, l'hospital ha rebut un premi a la millor experiència de cooperació transfronterera i des de direcció s'assegura que tenen diversos reptes en el punt de mira, com ara estendre aliances amb hospitals de referència com el de Sant Pau de Barcelona per reforçar alguns serveis i centres de Manresa i Thuïr per ampliar l'oferta de salut mental.