01 de octubre de 2019
01.10.2019
Diari de Girona

Banyoles aprova el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament

01.10.2019 | 00:42
El regidor Jordi Congost, durant la presentació del pla.

El ple ordinari d'ahir a l'Ajuntament de Banyoles va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el Pla d'Igualtat Intern per a l'equiparació de gènere en la seva plantilla. La proposta presentada per l'equip de govern arrenca d'un estudi elaborat els darrers mesos realitzat conjuntament entre els treballadors públics i una empresa externa. El document, que ha seguit les directrius de la normativa vigent, ha esdevingut una diagnosi actualitzada i ha propiciat un seguit d'accions per vetllar per les polítiques de gènere i que s'han calendaritzat per dur terme durant aquesta legislatura, entre el 2019 i el 2023. L'estudi ha conclòs que l'Ajuntament ja compleix amb les polítiques de gènere. Amb una plantilla de 156 treballadors entre funcionaris, interins i laborals, el 52% són homes i el 48%, dones. Tot i això, en alguns casos i a causa de qüestions estructurals de la mateixa societat, se'n dificulta el compliment, com ara en la Policia Local, que registra un 93% d'homes i un 7% de dones, o la brigada municipal, amb una major presència masculina. D'altra banda, en àrees com Serveis econòmics i Administració, el resultat és al revés, 86% dones i 14% homes. Pel que fa a la composició del ple, entre els regidors hi ha un 59% d'homes i un 41% de dones.

L'equip de govern, i un cop aprovat pel ple municipal, vol registrar i difondre públicament el Pla d'Igualtat i crearà una comissió formada per treballadors i un component polític de regidors per incorporar la transversalitat de gènere com a principi orientador per la gestió del municipi, generar els plecs de clàusules en els concursos de contractació pública amb criteris de gènere, desglossar les dades de plantilla per gènere i disposar d'un organigrama per sexe, fer una campanya de sensibilització per la corresponsabilitat i cura dels fills, fomentar que els permisos de maternitat siguin coberts amb contractes de maternitat o substitucions i incloure la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook