El sindicat USTEC-STEs ha assegurat que un 85% de personal laboral de suport als docents pateix precarietat laboral, a causa de la temporalitat dels seus contractes. La majoria són dones engloba Tècnics d'Educació Infantil (TEI), Tècnics d'Integració Social (TIS), Educadors d'Educació Especial (EEE), auxiliars d'Educació Especial o fisioterapeutes contractades pel Departament. El portaveu del sindicat a comarques gironines, Xavier Díez, ha denunciat que pel fet de ser menys persones, són un "col·lectiu amb menys visibilitat" i això ha fet que sigui "més vulnerable". Les representants del col·lectiu, Sílvia Cadaner i Carme Pujol, han afirmat que per resoldre el problema caldria doblar, "com a mínim", les places actuals.