L'Ajuntament de Tortellà, en un dels últims plens, va aprovar una puja del 13,01% a les taxes de deixalles. La puja s'aplica sobre la base actual més l'augment del 2,23% aprovat en el mandat passat. Aquest augment del 2,23% no va ser aplicat perquè l'ordenança del 2019 va ser aprovada fora de termini. Així, els rebuts tindran una puja del 15,24%.

En un butlletí informatiu, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament exposa que l'augment és per l'increment del cost de la recollida i tractament de residus La puja del cost de la recollida comarcal ha estat provocada pel canvi de model de recollida. Es tracta d'un model de contenidors tancats amb obertura amb targeta i bosses codificades.

L'Ajuntament argumenta que des de fa 10 anys l'import del rebut mitjà a la localitat és de 105 euros al mes. Actualment, si a 105 euros se li sumen la puja del 13,01% d'enguany i la del 2,23% de l'any passat i que no es va aplicar però sí que s'aplicarà, el cost del rebut mitjà serà d'uns 121 euros.

L'Ajuntament exposa que els veïns de la major part de localitats de la comarca paguen rebuts de més de 150 euros per un habitatge normal. En alguns municipis el preu de la taxa per un habitatge familiar és de 190 euros.

Dimissió de l'oposició

Les dues exregidores de l'oposició de Fem Tortellà Núria Orri i Maria Carme Salleras van dimitir. Així, de moment, l'Ajuntament de Tortellà no té grup de l'oposició.

La situació que va provocar la dimissió de les exregidores va sortir a la llum pública en el ple del 28 de novembre. En aquest ple, les exregidores van plantejar que no se sentien partícips del «dia a dia de poble» i que la seva posició a l'Ajuntament no s'adeia en el que elles entenen com a treballar pel poble. Van concretar que les avissaven dels plens un o dos dies abans i que els pagaven 75 euros al mes sense fer res.

Més tard, en el butlletí informatiu de l'Ajuntament, les regidores van exposar que quan presentaven un tema al ple, l'equip de govern els responia que ja l'havia tractat directament amb els veïns.

També van plantejar que ara l'Ajuntament no té secretari-interventor. Segons elles, la manca de secretari «fa que no es puguin estudiar les documentacions dels diferents punts dels plens fins al dia abans i que no puguem validar les actes dels plens anteriors».

Les exregidores van demanar una resposta de l'equip de govern al seu plantejament. Al final van presentar la carta de dimissió.

Secretaria-Intervenció

En un dels últims plens, l'Ajuntament de Tortellà va aprovar de manera inicial l'expedient de constitució de l'agrupació pel manteniment o sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels municipis de Montagut i Oix i Tortellà.

Per la seva part, l'Ajuntament de Montagut i Oix va fer la mateixa aprovació en un dels seus últims plens.

Alguns municipis de la Garrotxa tenen dificultats per trobar professionals que assumeixin la feina de secretari municipal.