Amb la intenció de millorar l'atenció relacionada a la cirurgia plàstica de la Regió Sanitària s'ha consolidat el model com a Servei Territorial de Cirurgia Plàstica i Reparadora de Girona, oferint una assistència millor i més equitativa per la ciutadania de la demarcació que el que es feia fins al moment. El nucli central del model es basa es la integració dels sis cirurgians que treballaven als diferents centres (al Trueta i al Santa Caterina) com un sol equip, de manera centralitzada des de l'hospital de Girona però oferint assistència als hospitals comarcals des dels seus propis centres. És a dir, l'equip de cirurgians plàstics es desplacen als hospitals comarcals on operen als pacients que els correspon per zona d'influència i nivell patològic i els fan el seguiment ambulatori. No és el pacient el que es desplaça, sinó que és el cirurgià que visita i opera el pacient al mateix comarcal. Els casos de més complexitat es continuen derivant a l'hospital Trueta. Actualment el Servei Territorial dona cobertura als hospitals Santa Caterina, Figueres, Palamós i Olot.

Aquesta organització permet garantir l'expertesa dels professionals, millorar el treball en equip i donar una atenció assistencial de qualitat. Requereix que els hospitals comarcals aportin recursos humans com professionals d'anestèsia i d'infermeria, materials com quiròfans consultes,i instrumental, i que col·laborin en la gestió el servei per garantir la continuïtat assistencial.

La major part de l'activitat que realitza el Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora està relacionada amb la patologia traumàtica i l'oncològica com la reconstrucció de mama o el càncer de pell, però també operen úlceres, ferides complexes, oncologia de cap i coll, cremats i tumors de parts toves (sarcomes), entre d'altres.

Un clar exemple és la cirurgia reconstructora de mama. Així, el percentatge de reconstrucció immediata post mastectomia al Trueta, on s'operen els casos de més complexitat, arriba actualment al 70%, mentre que als comarcals aquest índex és de quasi el 90%.

Cal destacar que a l'any 2010 es van començar a implantar tècniques de microcirurgia, i que a partir del 2016 el Servei va fer un salt qualitatiu molt important gràcies a la incorporació d'altres tècniques d'alt nivell.