L'alcalde les Planes, Eduard Llorà (JuntsxCat), ha demanat un canvi en la legislació per poder tancar espais naturals amb la finalitat de protegir-los. Ha valorat que un petit avanç en la legislació seria suficient perquè els ajuntaments poguessin tancar alguns dels gorgs més freqüentats en determinats períodes de l'any.

Llorà ha plantejat que els sis gorgs del poble amb salts d'aigua naturals són espais naturals públics. «Com la plaça del poble, ningú pot privar que no s'hi pugui anar», ha exposat. Ha oposat que el fet de no poder tancar espais públics com els gorgs es contradiu amb la protecció de la fauna i la flora autòctones.

Ha considerat que poder tancar els gorgs o establir horaris limitats faria possible donar temps a la regeneració de la vegetació. Segons ell, el fet de no poder tancar espais aboca l'Ajuntament a fer servir les sancions com a única eina de dissuació. Tot i haver-ne posat menys que fa dos anys, segons Llorà, l'any passat van posar unes 400 multes.

L'Ajuntament ja fa tres anys que contracta dos guardes per fer complir la normativa. Llorà recorda que el municipi no té Policia Local, per la qual cosa se'ls fa molt difícil sancionar la gent que no es comporta.

Les Planes, fa dos anys, va modificar les normes de convivència i civisme per poder posar ordre als gorgs. La funció de la normativa és evitar els àpats, prohibir l'ús d'inflables, evitar abocaments de productes a l'aigua, regular els accessos, no deixar dur els gossos deslligats i no permetre l'accés a camps sembrats i pastures. El text divideix les infraccions en greus i molt greus. Les més greus són encendre foc i abocar productes contaminants als gorgs i les rieres.

Llorà ha explicat que l'any passat unes 20.000 persones van fer ús de l'aparcament dels gorgs. Es tracta d'una xifra un 11% superior a la de l'any anterior, quan van comptar uns 18.000 visitants. L'any passat van comptar 6.000 vehicles per uns 4.000 l'any anterior. Per aparcar, l'Ajuntament cobra cinc euros, dels quals en retorna un, si els visitants tornen amb una bossa plena d'escombraries.

Tot i la puja dels cotxes aparcats, Llorà ha considerat que el nombre d'usuaris dels gorgs ha baixat. Ha raonat la seva percepció amb el fet que fa dos anys no hi havia aparcament i es visualitzava molta més gent al voltant dels gorgs.

L'alcalde de les Planes ha valorat que les visites cada vegada són menys nocives. Ha concretat que el pitjor de tot és quan la gent va als gorgs per fer pícnic. Ha assenyalat que la feina dels informadors ha estat essencial per rebaixar l'impacte dels pícnics. «Els informadors reorienten la gent als espais que tenim habilitats per fer pícnic», ha precisat. Ha apuntat que el visitant que arriba amb la nevera tendeix a canviar pel que vol fer senderisme o activitats com la fotografia naturalista.

L'època més difícil per als gorgs és l'estiu, quan a més de pícnics hi ha gent que fa trobades de consum de begudes alcohòliques. També és en aquest període quan tenen lloc la major part d'accidents i robatoris a les proximitats dels gorgs.

Els accidents solen ser per relliscades dins de l'aigua amb trencament de canell. Són lesions poc greus però de molt complicada evacuació dels ferits, que, a vegades, han hagut de ser hissats amb una politja fins a l'interior d'un helicòpter.

També és en aquest temps quan els vehicles aparcats fora de l'aparcament vigilat solen ser assaltats per lladres que trenquen els vidres i s'emporten les coses de l'interior del cotxe.