La Sala Social del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Conselleria de Salut i a l'empresa Transport Sanitari de Catalunya a fer proves de la covid-19. El tribunal estima la sol·licitud de mesures cautelaríssimes presentada pels empleats, i dicta que cal fer les proves i facilitar mesures de protecció "amb caràcter urgent i immediat".

En aquest sentit, estableix que s'haurà de proporcionar a tot el personal el vestuari adequat per afrontar la pandèmia, així com mitjans per desinfectar els vehicles. El TSJC assenyala que la situació actual és "absoluta singularitat" degut a la pandèmia declarada.

La interlocutòria del TSJC determina que la Conselleria i TSC hauran de fer les proves de la covid-19 a totes les bases on hi hagi treballadors amb símptomes o que hagin estat exposats a la malaltia, i també ordena aïllar els casos positius i els contactes estrets.

També estableix que caldrà proporcionar dos equips de protecció integral per a cada treballador, bates impermeables i màscares FFP2/FFP3 i quirúrgiques, amb ús limitat per a una guàrdia. Alhora, ordena que cal implementar un pla de desinfecció de la roba de treball, que sigui adequat i accessible a tot el personal de cada base de treball.

El tribunal recorda que ja hi ha hagut resolucions anteriors en el mateix sentit per a altres treballadors. Si bé reconeix que l'administració topa amb "escassetat" de mitjans, també insisteix que cal "garantir la seguretat i salubritat" dels treballadors, tant en situació de normalitat com davant l'excepcionalitat actual.

D'aquesta manera, el TSJC considera que les mesures de protecció demanades pels treballadors són proporcionals, i recorda que es tracta d'empleats que "presten serveis essencials per a tota la ciutadania"