Les empreses espanyoles Sodeca, Pideca i Asmitec han dissenyat i fabricat un equip autònom per a desinfectar carrers i zones comunes contra el coronavirus i ho han cedit als ajuntaments de la comarca del Ripollès, segons ha informat Sodeca en un comunicat.

El director general de Sodeca i un dels inventors de l'equip, Josep Font, ha explicat que s'orienta especialment per a pobles més desprotegits on generalment viuen persones d'edat avançada, per la qual cosa necessiten més ajudes i esforços.

Aquesta acció ha generat molta demanda per part d'altres ajuntaments de tota Espanya i també en l'àmbit internacional, i l'equip ja ha passat a ser un producte més de les solucions que ofereix Sodeca.

Es tracta de Desinfect-500, un equip desinfectant industrial que serveix per a netejar de manera ràpida i senzilla mitjançant nebulització empesa per aire, i permet obtenir un espai net en poc temps.

Està dissenyat per a ser transportat en diferents vehicles com a remolcs, camions i carretons, i és de fàcil manipulació, per la qual cosa permet estalviar importants costos de mà d'obra i líquids.

Una vegada acabada la pandèmia, podrà usar-se per a altres aplicacions, per exemple equipant-ho amb insecticides per a eliminar les plagues, ja que amb el sistema de nebulització es pot arribar a llocs inaccessibles dispersant el producte per l'aire.

Sodeca és un dels líders internacionals en disseny i fabricació de sistemes de ventilació, extracció de fums i sistemes de pressurització i té la seva seu principal a Ripoll; Pideca és especialista en disseny i desenvolupament de projectes industrials metal·lúrgics; i Asmitec fabrica projectes industrials de gran envergadura.