L'objectiu dels premis Compromís i Participació és, segons els seus organitzadors, «incentivar, impulsar i reconèixer la importància» de les activitats de voluntariat, especialment aquelles que es desenvolupen a Girona Est. Igual que Amin Bellaha, Mireia Porta, de 24 anys i estudiant del màster en Enginyeria Industrial, de la Politècnica, també ha desenvolupat el seu voluntariat a Girona Est, concretament al barri de la Creueta. La tercera guardonada és Patrícia Carenys, de 23 anys i estudiant del màster d'Enginyeria en Tecnologies Industrials, que ha participat, entre d'altres, en el projecte Uniraid per a desenvolupar un sistema de regadiu i il·luminació amb panells solars al Marroc i al Sàhara.

La Fundació Girona Est, impulsada l'any passat per iniciativa d'un grup d'empresaris, és una associació de ciutadans i ciutadanes que treballen amb l'objectiu comú de donar suport als barris de Girona Est, posant especialment atenció al col·lectiu dels joves amb iniciatives de caràcter esportiu, cultural, educatiu i social. La voluntat compartida és millorar la qualitat de vida dels habitants d'aquests barris i fomentar l'empoderament dels veïns. A més, s'han proposat donar a conèixer aquesta àrea de forma positiva i aconseguir que els barris s'obrin a més gent, incrementant així la seva diversitat. També consideren important fomentar valors com la igualtat i la confiança en les persones que viuen a Girona Est, així com treballar per garantir la igualtat d'oportunitats entre els joves del barri.