El sector de la construcció es va recuperar durant el maig respecte a l'abril a les comarques gironines. Concretament, els contractes van pujar un 89% en un mes, una dada que dona certes esperances al sector. Segons dades de l'empresa de recursos humans Randstad, durant l'abril es van signar 663 contractes, mentre que al maig la xifra es va enfilar fins als 1.256. És, a més, una xifra que se situa per sobre de la mitja espanyola, del 39%.

Randstad revela que a Catalunya es van signar al maig 9.928 contractes en construcció enfront dels 5.799 registrats a l'abril, fet que es tradueix en un creixement del 71%, també 32 punts percentuals més que la mitjana nacional. Aquest volum de contractes a Catalunya suposa el 10,6% del total que s'ha rubricat a Espanya, el tercer a nivell nacional, només per darrere d'Andalusia (31.987) i la Comunitat de Madrid (11.626).

En l'àmbit provincial, Barcelona és la segona del país amb un major nombre de contractes, 6.683, només per darrere de Sevilla (8.075), i que pel que fa al mes d'abril va registrar un creixement del 67%. Ja amb volums més moderats es troben Tarragona, amb 1.357 signatures (72%), i Lleida, amb 632 (83%).

Caigudes considerables

A escala nacional, Randstad destaca que la contractació en la construcció creix un 38,5%, després de tres mesos consecutius de caigudes. Les 93.736 signatures registrades en el passat mes de maig és encara un 19% menor als 115.762 contractes de fa un any, fet que demostra que al sector encara té marge de recuperació.

Així, doncs, Randstad detecta que les firmes mensuals estan ubicades en un prompte de 96.000 contractes, amb la qual cosa aquest mes de maig es pot situar a prop de la tendència habitual. En l'últim any, el sector ha sofert caigudes considerables a l'agost (85.343) i desembre (66.006) de 2019, i els més recents al febrer i març (76.509 i 67.673), relacionats amb la crisi del coronavirus.

Segons l'empresa de recursos humans, el sector de la construcció és el tercer que va generar més ocupació durant el mes de maig, només per darrera del primari (243.146) i de la indústria (103.351). Seguidament ve el comerç (92.575), la logística (68.318), les activitats administratives i auxiliars (66.658) i el sector sanitari (53.297).

Un sector peculiar

«El sector de la construcció és raonablement sòlid ja que abans de l'esclat de la crisi va percebre senyals de desacceleració. Per les seves peculiaritats, no ha estat tan castigat per la confiança com altres sectors com l'hostaleria o el comerç», va assegurar Valentín Bote, director de Randstad Research. «Confiem que les seves necessitats de mà d'obra creixin en els propers mesos, ja que hi ha pendents d'execució projectes i promocions tant públiques com privades. Però hem d'oblidar-nos, com s'ha dit, que el sector tingui capacitat per ocupar a un milió de persones addicionals procedents d'altres sectors, de manera similar al que va succeir abans de l'esclat de la bombolla de 2008, ja que és molt difícil que aquesta situació anòmala torni a donar-se», va aassenyalar.

Tot i això, l'increment de la contractació en construcció durant el mes de maig (38,5%) va ser discret en comparació amb altres sectors, situant-se a 12,1 punts percentuals per al creixement conjunt de tots els sectors (26,4%), i en una línia similar a altres sectors com aigua, assentament i residus (44,2%), finançament i seguretat (43,7%), activitats recreatives i artístiques (35,1%) i informació i comunicació (33,1%) .

Els principals augments es produeixen a l'hostaleria (122,1%), la categoria d'altres serveis1 (110,6%), administració pública (104,1%).