El Departament d'Educació ha incomplert la Llei de Prevenció de riscos laborals, segons la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya a Girona, perquè al juny va reobrir els centres sense consultar els delegats sindicals en prevenció. A partir d'aquest fet, demana a la Conselleria que els consulti i garanteixi que participin en les mesures contra la malaltia de la covid-19 per al curs 2020-2021, i ho fa amb un requeriment de «compliment immediat».

Així s'afirma en una resolució que dona la raó a la Junta de personal docent no universitari de Girona, formada per Ustec·STEs, la Intersindical-CSC, CCOO i Aspepc-SPS, que a principis de juny va presentar una denúncia a Inspecció. En la queixa, acusaven Educació de reobrir els edificis escolars «sense les mínimes garanties, ni mesures adequades per evitar possibles contagis», i de prendre una decisió «contrària a la salut i la seguretat pública».

Després d'escoltar les parts i de valorar la documentació relacionada amb el Pla de reobertura dels centres escolars a finals del curs passat -en la fase 2 del desconfinament per la pandèmia-, la inspectora que ha instruït el cas considera demostrat que el Departament va incomplir l'article 33 de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals. Segons aquesta norma, «l'empresari haurà de consultar als treballadors -o als seus representants-, amb la deguda antelació, la presa de decisions sobre la planificació i l'organització del treball», si aquestes poden tenir «conseqüències per a la seguretat i la salut» del personal.

Per saber si això es va complir o no, la Inspecció de Treball va parlar amb el president de la Junta de personal docent no universitari, Raúl Casado -representant, també, dels delegats de prevenció- i amb el director territorial del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras. Aquest, tal com s'explica a la resolució datada el 17 de juliol, va argumentar que el pla de reobertura dels centres es va acordar en l'àmbit autonòmic «i que no va tenir cap participació a escala territorial».

Un cop valorats els testimonis i la informació demanada, «es constata -diu la inspectora- que el Departament d'Educació no ha consultat les persones delegades de prevenció i, en conseqüència, ha impedit la seva participació efectiva amb relació a les mesures preventives» per la covid-19, en el que respecta al personal de les escoles i els instituts gironins.

Per aquest motiu, «es requereix» a la Conselleria que, ja que no ho va fer al juny, ara compleixi la Llei de prevenció de riscos laborals «a efectes de l'organització i funcionament dels centres educatius i els estudis del curs 2020-2021».