El nombre de lloguers realitzats a les comarques gironines a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació, ha crescut gairebé un 33% en els darrers dos anys, tot i trobar-se un 10% per sota dels lloguers que es van formalitzar l'any 2015. Així ho indiquen les dades del departament d'Habitatge de la Generalitat, segons les quals, l'any passat, a Girona es van formalitzar 138 contractes de lloguer per aquest sistema. Es tracta d'una xifra, doncs, més elevada que la de l'any 2017, quan n'hi va haver 104, tot i que encara queda lluny de 154 registrats l'any 2015.

La Xarxa de mediació per al lloguer social, inclosa en el Pla per al Dret a l'Habitatge de la Generalitat, té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne. Treballa per augmentar l'oferta de lloguers a preus moderats i, al mateix temps, vol mobilitzar el parc de pisos desocupats. El sistema es nodreix de vivendes noves o de segona mà, que estan buides i que es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatges gestionades pels ajuntaments, consells comarcals i agrupacions de municipis. Les borses ofereixen als llogaters un habitatge a un preu per sota mercat i fan un seguiment de la relació contractual amb el propietari, tot atorgant seguretat i profsesionalitat.

Per comarques, la que va registrar un major nombre de contractes a través d'aquestes borses durant l'any passat va ser la Selva, amb 39. Una xifra molt allunyada de la registrada l'any 2015, amb 56. A continuació es troben el Gironès i la Garrotxa, amb 20 contractes registrats a través de la Xarxa de Mediació. En el cas del Gironès, la xifra es troba molt per sota de la de 2015 (36 contractes) i en el cas de la Garrotxa s'ha registrat un important increment al llarg d'aquest mateix període, ja que s'ha passat de 4 a 20.

Al Pla de l'Estany es van formalitzar un total de 18 contractes amb aquesta fórmula al llarg de l'any passat, el que suposa una nova caiguda respecte el 2015, quan se'n van formalitzar 27. En el cas del Baix Empordà, el Ripollès i la Cerdanya, es van aconseguir signar 16 contractes en tots els casos. L'increment més destacat és el de la Cerdanya, ja que l'any 2015 només se n'havien pogut tancar quatre.

Finalment, l'Alt Empordà és la comarca amb menys contractes d'aquest tipus l'any passat, amb només deu.