Turisme Garrotxa és un organisme mig públic i mig privat que regeix la promoció turística de la Garrotxa dins de criteris de sosteniblitat. Ahir, va fer un comunicat on demana mesures de compensació econòmica pels sectors afectats per les mesures contra la covid-19. En aquest sentit, reclama: «Grans dosis de planificació, coordinació, entesa interdepartamental i bona comunicació».

Expliquen que en els últims dies han estat testimonis d'una successió de decisions governamentals mancades de planificació, entesa i bona comunicació.

Així, demanen a les administracions la màxima cura i proporcionalitat a l'hora de prendre decisions, «ja que poden afectar no només el 9% que representa de l'economia de la Garrotxa, sinó en tots els sectors que hi estan relacionats (productors, distribuïdors, etc.)».

Apunten que cal matisar la diferència entre el «turista» i «el visitant». Segons l'entitat, el turista és la persona que fa estada en un allotjament, mentre que el visitant és la persona que fa una visita d'un dia. Puntualitzen que són dos conceptes que, tot sovint, s'utilitzen com a sinònims, quan en realitat fan referència a persones amb comportaments d'ús del territori radicalment oposats. Consideren que cal diferenciar entre turistes i visitants a l'hora d'identificar els problemes de sobrefreqüentació.

També demanen al Govern que les mesures que s'adoptin a partir d'ara siguin fruit d'una planificació lògica, de l'entesa entre els diferents departaments del Govern, de la seva coordinació amb el sector turístic i, sobretot, que siguin comunicades amb la màxima precisió possible.

Recorden que fa més de vint anys que treballen per aconseguir un turisme més respectuós amb el medi ambient, aplicant estratègies de desenvolupament basades en la Carta Europea de Turisme Sostenible, de la qual n'és titular el Parc Natural.