Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, participarà en un projecte del Fons Social Europeu que té com a objectiu la transformació de l'actual sistema de finançament públic de l'atenció social de llarga durada a Europa.

Aquest canvi pretén perfilar models d'assignació pressupostària individualitzada que permetin el dret a escollir del ciutadà sobre com organitzar els suports econòmics que necessita. El projecte, anomenat UNIC (Towards User-centred fuNdIng models for long term Care), involucra un consorci de vuit organitzacions internacionals i compta amb un pressupost de més d'un milió d'euros, finançats pel Fons Social Europeu.

La idea, segons explica el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, és abordar un canvi de sistema en què el pressupost públic dels estats del benestar deixi d'oferir serveis predefinits en els quals els beneficiaris «hagin d'encaixar». Solé exemplifica el cas d'usuaris als quals la Generalitat assigna una plaça de residència i, potser, «amb la mateixa inversió aquesta persona podria destinar els diners a altres tipus de suports per poder continuar al seu domicili». Per tant, el principal objectiu del programa és «canviar la manera en què s'atenen les persones dependents i que aquestes puguin decidir-ho», concreta.

Solé critica que la Generalitat «destina més recursos econòmics públics a aquelles persones que opten per un servei residencial que no pas a aquelles que volen serveis que els permetin quedar-se al seu domicili i entorn comunitari».

Beneficis per la situació actual

El projecte, malgrat estar dissenyat abans de la pandèmia de la covid-19, permetrà abordar el biaix cap a l'atenció residencial del model de la llei de dependència vigent a Catalunya i l'Estat espanyol, que, com ha posat de manifest la pandèmia, «no s'ajusta a les necessitats ni a la voluntat dels beneficiaris i les seves famílies», admet Solé. A més, afegeix que el fet de viure en una residència «suposa un risc més alt de contraure malalties infeccioses».

El director de Support-Girona explica que la fundació ajuda un miler de persones aproximadament. La meitat viu a residències i, la resta, al seu domicili. Recentment, hi ha hagut tretze baixes. «Dotze han mort en residències i, una, al seu domicili», explica. Per tot, Solé remarca la importància que cada persona «pugui triar» on viure i «pugui gaudir del finançament necessari per poder viure amb condicions òptimes si tria casa seva». De fet, Solé explica que hi ha regions europees, com Flandes i Escòcia, que promouen el canvi de model residencial cap al domiciliari.

Fases del projecte

El model del qual parteix la hipòtesi de l'estudi s'emmiralla de l'experiència desenvolupada per l'entitat pública Agència Flamenca de la Discapacitat dels darrers anys, però l'objectiu del projecte UNIC és investigar les diferents pràctiques similars existents que ja funcionen a altres zones, com ara Escòcia o Finlàndia, per identificar els punts forts i febles de les múltiples variables que «entren en joc», així com fer una anàlisi dels principals obstacles -legals, econòmics, culturals i d'oferta, entre d'altres- a tots els estats europeus. En una segona fase s'elaborarà una guia d'implementació a escala europea i estatal que contempli l'accés, la sostenibilitat pressupostària, l'impacte en el mercat de proveïdors de serveis i garanties per l'equitat territorial, així com l'impacte en el mercat de treball, entre altres factors. Aquestes fases s'han de completar en uns tres anys, quan el projecte ja es podria posar en pràctica.

Vuit socis més

El projecte UNIC ha estat aprovat en el marc del programa EaSI, dins la modalitat Social Innovation and National Reforms - Long-term care del Fons Social Europeu. Els socis del projecte són de diferents països: Bèlgica, Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, República Txeca, Finlàndia, Àustria i una entitat present a 25 països.

El projecte UNIC s'emmarca en la voluntat decidida de la Comissió Europea d'accelerar la transició dels diferents sistemes públics de polítiques socials cap a un model d'atenció a la llarga durada basat en els Drets Humans i en l'esperit de la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.