L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses han posat en marxa un estudi de cribratge periòdic amb tests ràpids d'antigen que es realitzarà amb més de mil persones que participin en activitats comunitàries amb alt risc d'infecció. Està previst realitzar els tests cada quinze dies en activitats musicals com cant o instruments de vent, activitats esportives no professionals, visites a residències de gent gran o viatgers procedents de zones amb alta incidència de la covid-19. L'objectiu és arribar al voltant dels 10.000 tests per valorar l'eficàcia d'aquest tipus de cribratges. L'estudi ha començat amb alumnes del Conservatori Municipal de Música de Barcelona (CMMB).

Els participants a l'estudi, que hauran de tenir més de cinc anys, seran sotmesos a tests de forma periòdica per avaluar l'evolució epidemiològica dels centres seleccionats. Els tests ràpids d'antigen es realitzaran a l'entrada del recinte on es dugui a terme l'activitat. Personal sanitari recollirà una mostra nasal que serà analitzada in situ mitjançant el test ràpid d'antigen de la marca Abbott. La sensibilitat i especificitat d'aquest test han estat validades prèviament per un estudi realitzat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet.

Els participants amb resultat negatiu podran accedir al recinte fent servir mascareta i gel hidroalcohòlic, mentre que els participants amb resultat positiu no podran entrar-hi i se'ls informarà de la necessitat d'acudir al centre de salut per realitzar una prova PCR confirmatòria, sotmetre's a un control mèdic i passar el període de quarantena seguint les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per participar en l'estudi, les persones majors de 18 anys hauran de signar un consentiment informat. Caldrà el consentiment dels tutors legals per als menors.