El Consell Comarcal de la Garrotxa rebutja que les famílies d'alumnes (AFA) de les escoles Pla de Dalt i Malagrida d'Olot puguin gestionar el menjador escolar perquè tenen «unes obligacions a complir». ERC i la CUP s'hi oposen i recorden que la llei permet la gestió indirecta per part de les AFA. La proposta, aprovada pels grups comarcals de Junts per Catalunya i el PSC, indica que l'expedient de contractació de menjadors escolars d'ambdues escoles garrotxines es licitarà mitjançant procediment obert harmonitzat. El Consell Comarcal recorda que actualment gestiona el servei de menjador escolar de disset centres educatius de la comarca mitjançant l'empresa Serunion, la qual va guanyar la licitació pública per poder prestar aquest servei. Fins aquest curs, les AFA de l'escola Malagrida i Pla de Dalt prestaven servei de menjador en el marc d'un conveni amb el Consell Comarcal i, per prestar-lo, contractaven de manera directa una empresa privada, sense cap procés de licitació pública. El consell concreta que aquesta empresa és la mateixa que l'adjudicatària del servei de menjadors del Consell Comarcal.

La portaveu de l'equip de govern, Fina Surina, va recordar que el Consell «no té cap afany a gestionar els menjadors», però que té unes obligacions a complir i va apuntar que el Consell havia retornat fa més d'un any la competència dels menjadors que no gestionava directament al Departament d'Educació per tal que aquest pogués delegar el servei de menjador a les AFAs i ajuntaments que volguessin fer-ho. Passat més d'un any, el Departament encara no s'havia pronunciat, per aquesta raó ahir la portaveu de Junts va reclamar-li valentia per ordenar a tot Catalunya aquesta situació.