La Cambra de la Propietat de Girona demana als ajuntaments gironins que no segueixin aplicant la Llei de Contenció de Rendes dels lloguers, aprovada el setembre de 2020, i que permet que s’apliqui o no segons decisió de cada consistori. 

A les comarques gironines, l’apliquen els ajuntaments de Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols, ja que els respectius governs van apreciar tensions en el seu mercat immobiliari. Ara, han de confirmar que es mantenen.

La Cambra considera que la situació del mercat de lloguer a les comarques gironines «no té a veure amb els forts increments de preus que s’estaven produint a Barcelona i a la seva zona metropolitana». I, per això, demanen als consistoris que reconsiderin aplicar-la.

A més, l’ens considera que aquesta llei «té un clar efecte desincentivador pels arrendadors i que s’acaba traduint en una reducció del nombre d’immobles que s’incorporen en el mercat». En aquesta línia, pensen que «els inversors que poden aportar una major oferta apostaran per municipis no regulats».

De les dades que es desprenen de les estadístiques que trimestralment elabora la Cambra de la Propietat de Girona es constata que després d’una important reducció de preus a causa de la crisi econòmica del 2008, es produeix un període de recuperació i una posterior estabilització, que és la fase actual. «Aquesta evolució dels preus, i més després de l’efecte covid sobre el mercat de lloguer, no justifica l’aplicació d’una normativa de contenció de rendes», asseguren fonts de la Cambra.

La Cambra també denuncia aspectes que considera injustos, com el fet d’uniformar els preus. Es percep com un «càstig a aquells propietaris que han invertit i mantenen un pis rehabilitat enfront d’aquells altres que no han invertit». També opina que es discrimina als propietaris que han arrendat l’immoble els darrers cinc anys, obligats a mantenir el preu inicial del contracte anterior, d’aquells altres que poden aplicar preus més actuals resultants de l’índex. Amb tot, la Cambra creu que aquesta llei no és de contenció, sinó de reducció de preus i que espanta inversors.

Segons la Cambra de la Propietat, la Llei de Contenció del preu dels lloguers es va elaborar ignorant completament els agents del sector immobiliari. I de fet, El govern espanyol va presentar recurs contra la Llei al Tribunal Constitucional, que també té pendents de resoldre altres recursos.