La Fundació Support-Girona exerceix assistències des del 2015 perquè des d’aleshores ja considerava que era el mecanisme de suport que més s’apropava a la convenció internacional de les persones amb discapacitat. Des de llavors ha ajudat mitjançant l’assistència a 143 persones, 119 de les quals són vigents actualment i representen el 48% del total constituïdes arreu de Catalunya. La missió és donar suport global i individualitzat, promovent la inclusió social i els Drets Humans. La fundació va ser pionera a exercir aquesta figura, és per això que a efectes pràctics el canvi de legislació no afectarà massa la seva activitat.

«Fa molt de temps que ens estem preparant per a aquest canvi i érem conscients que havia d’arribar tard o d’hora», explica Glòria Cerrato, directora tècnica de Support. Cerrato destaca que la nova llei «és un gran pas, no només per a la persona afectada, sinó en l’àmbit social». Respecte a aquest darrer sector, afegeix que «el més important és reconèixer els drets d’aquestes persones i qui més ho ha d’entendre és la societat, que hauria de fugir de la mirada paternalista de la qual encara abusa», lamenta.

Una de les primeres accions que durà a terme Support és compartir les noves línies d’actuació entre tots els professionals de la fundació. Cal tenir present que l’entitat està formada per un equip multidisciplinari, especialitzat en els àmbits social i jurídic.

Incògnita als jutjats

Fins a on té capacitat de decidir la persona amb discapacitat? Aquesta pregunta és la que està generant més dubtes, un cop s’ha aprovat la llei, ja que establir els límits no és fàcil. Segons Cerrato, «estem a l’expectativa de com es reproduiran aquests canvis i com es gestionaran des dels jutjats, el que està clar és que intentarem que cada persona pugui decidir sota la seva voluntat de quina manera vol ser acompanyada», conclou.

Support també ofereix un servei de previsió a persones per a preveure un hipotètic suport futur, per a elles mateixes o familiars a qui presten suport actualment. Aquest vincle, que compromet exclusivament l’entitat, promou el coneixement previ d’allò que vol la persona.