El nombre de viatgers i pernoctacions en hotels de les comarques gironines al llarg de 2021 han millorat respecte a les dades de 2020, però encara queden lluny de les xifres de 2019, abans de la pandèmia. Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el nombre de pernoctacions es va situar l’any passat en 6,49 milions, gairebé un 48% per sota la xifra de 2019, quan s’havien arribat as 12,4 milions. En canvi, representa un creixement del 87% respecte als 3,4 milions que hi va haver el 2020, molt marcat pel confinament i per les restriccions més estrictes de la pandèmia. Pel que fa al nombre de viatgers, al llarg de l’any passat se’n van rebre 2,5 milions, el que suposa una caiguda de gairebé el 38% respecte els més de quatre milions que hi van haver durant el 2019, però respecte un increment del 63%respecte els 1,5 milions de 2020. La situació a les comarques gironines és molt similar a la de la resta de l’Estat: el sector hoteler poc a poc va recuperant posicions, però encara està molt lluny de fa dos anys.

Aquesta recuperació, tanmateix, s’ha d’agrair al visitant espanyol, ja que les restriccions a l’hora de viatjar que encara imperen en molts països han fet que el turista internacional encara estigui molt lluny de recuperar-se del tot. Segons l’INE, en els hotels gironins es van allotjar al llarg de l’any passat 1,6 milions de viatgers espanyols, una xifra que gairebé atrapa la de 2019, quan van ser 1,7 milions. Significa, doncs, una clara recuperació respecte el 2020, quan la dada va caure fins a poc més d’un milió. Aquesta bona afluència de turisme nacional es veu també reflectida en el nombre de pernoctacions: durant el 2021 n’hi va haver 3,5 milions, una dada que també s’acosta a la de 2019, quan s’havien situat en 3,9 milions. En aquest cas, la xifra també es recupera respecte 2020, quan va caure fins als 2,2 milions de pernoctacions.

En el cas del turisme internacional, tanmateix, les xifres no són tan positives. Durant el 2021, es van allotjar en hotels gironins 939.000 persones de nacionalitat estrangera. Aquesta dada suposa una recuperació respecte el 2020, quan el va caure per sota els 483.000, però encara està molt per sota dels 2,3 milions de viatgers estrangers de 2019. I el mateix passa amb les pernoctacions: l’any 2021 els turistes d’altres països en van fer 2,9 milions, una xifra situada a anys lluny dels 8,4 milions que hi va haver el 2019 però que suposa un increment respecte l’1,2 milions de 2020.