El creixent interès per la carrera de Medicina a la Universitat de Girona es va tornar a fer palès a l’Expojove, on va ser la que va generar més interès, seguida d’Infermeria i Psicologia. L’aprenentatge basat en problemes (ABP) va ser una aposta de la Facultat de Medicina i s’ha convertit en la metodologia d’aprenentatge principal dels estudis d’aquest grau. Probablement, aquesta és l’explicació dels bons resultats i de la demanda creixent d’estudiants que volen matricular-se a la Universitat de Girona per cursar aquesta carrera emergent. Aquesta metodologia s’ha anat consolidant en el currículum de l’estudi, alhora que s’han anat implementant innovacions i s’han incorporat tecnologies de la informació i la comunicació en l’avaluació. En una enquesta duta a terme el 2017 entre els estudiants de Medicina a tot Catalunya, la satisfacció dels alumnes de la Universitat de Girona era la més alta amb una nota mitjana de 8,8. L’indicador amb més bona puntuació corresponia als resultats. I és que, en un balanç fet el 2019, es concloïa que el 98% dels estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) que es presenten al MIR superen la nota de tall a la primera convocatòria. A més, en la segona convocatòria de les proves per poder exercir de metge, tots els alumnes de la UdG obtenen una plaça per començar la residència. Finalment, cal tenir present que es tornarà a impartir una optativa d’anestesiologia i reanimació amb una vessant molt pràctica.