La Unitat d’Insuficiència Cardíaca i la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Santa Caterina de Salt han estat reconegudes amb l’acreditació SEC-Excellence de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Es basa en l’estricte compliment dels estàndards de qualitat i certificació vinculats als processos assistencials que es duen a terme, tant a les unitats assistencials com entre els professionals que les conformen.

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) del Santa Caterina està integrada per un nucli operatiu d’especialistes en cardiologia, medicina interna, medicina familiar i comunitària i infermeria especialitzada i gestora de casos. Va atendre l’any passat un total de 1.456 visites ambulatòries, 496 visites a l’hospital de dia i 389 hospitalitzacions.

Per altra banda, la Unitat de Rehabilitació Cardíaca del Santa Caterina acreditada per la SEC va néixer al centre del Parc Hospitalari Martí i Julià a l’any 2007 en el marc del Pla Director de Malalties Cardiovasculars. La unitat va atendre l’any passat 280 pacients. Segons les dades obtingudes en l’evolució del control dels factors de risc cardiovascular dels pacients, abans i després de la rehabilitació, els resultats conclouen que, en general, tots els pacients havien millorat els nivells de colesterol (64%), la pressió arterial (87%), l’índex de massa corporal (20%), els nivells de sucre a la sang (82%) i havien aconseguit l’abandonament de l’hàbit tabàquic (82%), una millora de la seva capacitat funcional, dels hàbits dietètics, disminució de la fatiga, ansietat i l’estrès, alhora que un augment de l’autoestima.