Les entitats que encapçalen el programa anual commemoratiu del Dia Mundial de la Salut Mental són referents cadascuna d’elles en el seu àmbit d’activitat (atenció a la salut, suport jurídic i social, treball i atenció a les famílies) i treballen conjuntament des de fa vint anys per un model d’atenció basat en el tancament de la llarga estada psiquiàtrica, amb recursos a prop de les persones, capaç de garantir l’accés a les intervencions en psicoteràpia, la rehabilitació psicosocial en els trastorns més greus i promotor de l’accés a un habitatge digne, a una feina i a l’oci, entre d’altres.

Aquest servei va ser destacat ahir per la cap de Polítiques, Legislació i Drets Humans en Salut Mental de l’OMS, Michelle Funk, que abans de l’acte de lectura del manifest es va reunir amb representants de diversos sectors per tal de conèixer les iniciatives que es fan a les comarques gironines. «Estic molt impressionada per tot el que he après sobre els serveis, suports i iniciatives per transformar el sistema de salut mental a Girona i crec fermament que aquestes innovacions poden ser una inspiració pels altres països del món».

També va afegir que cal «allunyar-se dels models biomèdics d’atenció per centrar-se en els determinants estructurals i socials de la salut mental».

Funk és la ideòloga de QualityRights, plataforma mundial de l’OMS per a la formació de professionals i transformació dels serveis de salut mental, projecció que a Catalunya recau en l’entitat Support Girona.