El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del mes de maig, va aprovar diferents projectes d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de la carretera GIP-4033 d’Alp a Prats, i del tram de la GIV-4033, d’Alp a Urtx pel Vilar amb un pressupost de 440.303,90 euros. També ha aprovat inicialment el projecte d’infraestructura de la xarxa de fibra òptica de les carreteres GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, i de GIV-6025, de l’N-II a Cabanes, amb un pressupost de 491.505,46 euros.

Actualment la Diputació de Girona està duent a terme projectes i obres que preveuen l’extensió de la xarxa de fibra òptica al llarg de la traça de les seves carreteres per tal de donar servei al major nombre de nuclis urbans possible.

Com a servei d’interès general i per afavorir la millora de les telecomunicacions, la Diputació pretén facilitar el més aviat possible l’arribada de la fibra òptica als municipis més petits de la demarcació, ja que és necessari i convenient, tant des d’un punt de vista social com econòmic.

 Xarxa de serveis locals d’habitatge

El plenari també va aprovat la modificació del Pla de serveis d’assistència en matèria d’habitatge amb l’objectiu "d’oferir el nou recurs de la xarxa de serveis locals d’habitatge per tal de donar suport específic als ens locals que disposin de serveis d’atenció a la ciutadania per a desenvolupar les polítiques d’habitatge per als ens locals" (amb serveis com atenció a la ciutadania, projectes, tècnics assignats i aplicacions pressupostàries). Aquesta xarxa permetrà compartir grups de treball específics, xarxes de relació i la possibilitat de disposar d’una subvenció de concurrència no competitiva per a finançar els diferents serveis.