El dòric, el jònic i el corinti són els tres ordres de l'arquitectura clàssica. El monumental fòrum romà porticat d'Empúries es va restaurar als anys setanta erròniament segons l'ordre dòric, amb columnes estriades rematades amb austers capitells. Les investigacions arqueològiques posteriors han determinat que els porxos originals seguien en realitat l'ordre jònic, amb columnes llises i capitells decorats. Els erros dels anys setanta van quedar corregits ahir amb la inaugurarció de la restauració del fòrum, després d'un llarg període d'obres que han tingut un cost de 867.009 ?, en bona part finançats amb l'1% cultural del Govern espanyol.

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras; el delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, Joan Rangel, i l'alcalde de l'Escala, Estanislau Puig, van coincidir a destacar, durant l'acte inaugural, la importància que Catalunya, una de les zones de major densitat turística del món, sigui la més rica en patrimoni cultural, per l'efecte positiu que aquest fet té sobre l'economia, en uns moments de superació de l'antic turisme basat exclusivament en l'oferta de sol i platja.

El fòrum emporità era el centre polític, religiós, administratiu i econòmic de la ciutat romana, construïda a inicis del segle I aC. Aquest és l'únic fòrum romà de Catalunya conservat en tota la seva extensió, i té una superfície de 10.000 metres quadrats.

El fòrum conserva la gran esplanada central que acollia les celebracions religioses i polítiques, la basílica (edifici destinat a l'administració de justícia), la cúria (on es reunien els magistrats), un gran temple central i una sèrie de petits templets que delimiten l'àrea sacra, espais d'activitat comercial (les tabernae), un pòrtic que envoltava la plaça i, en el sector nord, una gran esctuctura subterrània (criptopòrtic) que feia les funcions de magatzem i sustentava un pòrtic superior de gran monumentalitat.

Empúries és l'únic jaciment arqueològic de la penínsual ibèrica on conviuen les restes d'una ciutat grega amb les restes d'una ciutat romana. El jaciment rep 225.000 visitants anuals.

Empúries va recuperar l'any 2008 l'escultura original de l'Esculapi, va inaugurar el 2009 uns gagatzems arqueològics, ha inaugurat el 2010 la restauració del fòrum i preveu inaugurar el 2012 un edifici d'acollida de visitants.

Tresserras va pronunciar a la tarda a Olot la conferència El paper de la societat civil en la construcció de la identitat catalana.