El terreny que ocupa tot un estadi de futbol de Primera Divisió, on els diumenges juga el Girona, es va vendre l'any 938, tal com consta al pergamí que il·lustra aquesta pàgina. Aquesta venda que va fer un tal Dominicus i la seva esposa Riceldis a Obtadus i la seva esposa Ermelles de dos trossos de terra a Mont Eusebi, actual Montilivi. Aquest és només un dels 1603 pergamins originals del monestir de Sant Daniel que han estat digitalitats per la UdG, i que ja es pot consultar a https://dugifonsespecials.udg.edu. El portal permet descarregar un PDF del document i ofereix informació sobre cadascun. A més a més, ofereix la geolocalització del terreny que va ser objecte de compra ara fa més de mil anys. D'aquesta manera, els documents es posen a l'abast de tot el món.