La Universitat de Girona (UdG) ha entrat en el top 100 d'universitats més sostenibles del rànquing mundial GreenMetric.

La UdG es situa en 93a posició dins del llistat que anualment elabora la Universitat d'Indonèsia. Es tracta de la millor posició que mai abans havia obtingut la universitat gironina des de la seva incorporació el 2016. A més, ha escalat 12 llocs respecte l'any passat.

El GreenMetric també separa les universitats a diferents nivell. En tot Europa, la UdG ocupa la 44a posició, mentre que a nivell estatal es queda en la 7a plaça i la 2a a Catalunya. L'objectiu d'aquest rànquing és promoure la sostenibilitat entre centres d'educació superior d'arreu del món. La Universitat d'Indonèsia analitza 780 centres de 85 països.

La Universitat de Girona va estrenar-se en el llistat mundial formant part de les 100 universitats més sostenibles amb la 96a plaça, tot i que el 2017 va caure fins a la 109a posició. L'any passat va pujar fins a la 105a i aquest 2019 ha aconseguit tornar en el top 100 i amb la millor posició dins dels quatre anys que hi participa.

Per tal d'avaluar la posició de cada centre, el GreenMetric té en compte sis categories amb una ponderació diferent cada una d'elles. Es tracta de mesures sobre energia i canvi climàtic (21%), transports (18%), educació (18%), gestió de residus (18%), ubicació i infraestructures (15%) i ús de l'aigua (10%).

En la categoria sobre la gestió energètica i reducció d'emissions, la UdG assoleix la 51a posició mundial. Es tracta de polítiques universitàries en matèria d'energia i canvi climàtic des de l'ús d'aparells eficients, els consums totals d'energia elèctrica, el programa d'estalvi i eficiència energètica, la construcció ecològica, polítiques d'implantació d'energies renovables i el programa de mitigació i adaptació del canvi climàtic fins a la política d'emissió i reducció de gasos d'efecte hivernacle. En aquest indicador, la UdG se situa en la 35a posició a nivell europeu, és la 5a de l'Estat espanyol i la 3a de les universitats catalanes.

Per altra banda, una de les àrees en què més ha de millorar és en el transport. La UdG ocupa la 205a plaça en aquesta categoria. Destaca per la promoció del transport públic a partir d'abonaments especials per la comunitat universitària. Per contra, els penalitza que prop del 35% dels estudiants del Campus Montilivi opti per arribar-hi amb vehicle privat i sense compartir.

L'indicador sobre campus i infraestructures és quantitatiu i afavoreix sobretot les universitats amb molta extensió i amb un percentatge molt elevat de zones forestals o zones verdes. Les universitats denominades "Campus Verds", amb espais agroforestals o amb enormes extensions de "green", són les que ocupen les primeres posicions del rànquing. En aquest apartat, la UdG ocupa la 388a posició mundial, 118a posició europea, 14a posició espanyola i 3a catalana.

En l'indicador sobre l'ús de l'aigua, la UdG es troba en la 104a posició del món, la 33a a nivell europeu, la 4a de l'estat i la 2a de Catalunya. En aquest àmbit, es tenen en compte aspectes relacionats amb la recuperació, reciclatge i regeneració del cicle de l'aigua als campus. Aquest és el camp en què la UdG té més marge de millora, ja que podria utilitzar els seus propis campus com a laboratoris de recerca i innovació. Pel que fa a la gestió de l'aigua, es valoren accions d'estalvi i eficiència a nivell de micro-infraestructures (polsadors, airejadors, programació de descàrregues,...) com la gestió del reg (espècies autòctones, gota a gota,...). En aquest aspecte, s'han aconseguit bons resultats de consum per càpita.