El Museu de l'Empordà de Figueres ha rebut dues subvencions de la Generalitat que sumen 80.000 euros. La primera, de la qual s'ha rebut el 100% de l'import sol·licitat, és de 40.000 euros i servirà per a projectes i exposicions d'art contemporani que s'han realitzat al museu, així com el projecte d'Art al Carrer per a promocionar artistes locals, entre d'altres. L'altre ajut, també de 40.000 euros, és per al funcionament del museu i per desenvolupar les activitats previstes al Pla d'Acció 2020. També ha rebut una subvenció de 15.000 euros de la Diputació de Girona.