El Departament de Cultura obrirà a partir de l’11 de gener dues línies d'ajudes al sector cultural per un valor total de 23,8 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation.

Aquestes dues primeres línies tenen per objectiu la modernització de les infraestructures dels equipaments escènics de teatre, dansa, circ i musicals, així com la dotació per a biblioteques, el període de les quals per presentar les sol·licituds és de l'11 de gener al 14 de febrer.

Una de les línies per finançar la transformació, modernització i gestió sustentable de les infraestructures assoleix els cinc milions d'euros i es materialitzarà en l'actualització dels sistemes d'àudio i comunicacions en xarxa, il·luminació digital, vídeo digital i gestió digital de maquinària escènica, entre altres.

Entre els beneficiaris es troben els equipaments públics i privats que ofereixen amb regularitat una programació o les sales de programació professional estable de música en viu; cada ajuntament, entitat o empresa podrà disposar d'un màxim de 200.000 euros.

Una altra de les línies subvencionarà l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que consten també al «Directori de Biblioteques Espanyoles».

El seu objectiu és l'adquisició de 41.238 llibres, la meitat dels quals hauran d'estar editats en castellà i la resta podran ser en català, tot i que fins a una desena part es podrà destinar a llengües estrangeres i d'altres cooficials.

Cultura també oferirà ajudes Next Generation a sales de cinema, per donar suport a les acceleradores culturals i ajudes a l'oferta cultural en àrees no urbanes, a més de finançament per a la digitalització de l'inventari de béns immobles, la transformació digital dels arxius històrics i la conservació i restauració del patrimoni cultural.

El Departament té previst gestionar els 23,8 milions d'euros en tres anualitats: 8,9 milions d'euros en 2021, 11,8 milions d'euros en 2022, i 2,9 milions en 2023.

Els fons Next Generation han estat aprovats per la Unió Europea amb la finalitat d'impulsar la convergència, resiliència i transformació de l'economia després de la pandèmia.