Per aquestes dates de l’any 1980 fou inaugurat a Madrid el Museu Postal i de Telecomunicació, essent la seva flamant seu un lateral del Palau de Comunicacions, on romandria fins a l’any 2006, quan per interessos institucionals de l’Ajuntament de la capital, n’hauria de marxar i ubicar-se provisionalment al barri d’Aravaca............................................................................................... El dia 25 del passat mes de març, el president de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, Juan Manuel Serrano, juntament amb l’alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, i el conseller d’Hisenda i Administracions Públiques de Castella-La Manxa, Juan Alfonso Ruiz, presentarien a la seva ciutat el projecte del nou museu, el qual serà traslladat i amb la previsió del final de les obres corresponents per a finals del proper any 2022.

Museu postal i telegràfic

Els fons del Museu Postal, enriquit amb unes 8.000 peces, podran omplir un espai de 2.300 metres quadrats. Amb les seves col·leccions de bústies, uniformes, emissions de segells, i altres joies que s’han anat recollint amb molta més anterioritat a aquests quaranta anys d’història de vigència oficial i a l’abast del públic. Precisament al cap d’un any de la primera inauguració , el 30 de novembre de 1981, fou emès un bonic fullet-bloc postal, per recordar l’efemèride i fomentar la visita al centre, indubtablement de gran valor històric i didàctic.

Aquests quatre facials, de set, dotze, cinquanta i cent pessetes, representen respectivament un telegrafista transmetent amb un dels seus aparells emblemàtics, el Morse; un furgó de correu dels emprats fa actualment un segle i mig per al transport de la correspondència; la reproducció de l’emblema de l’Acadèmia Iberoamericana i Filipina d’Història Postal, instal·lada al mateix museu; i una composició dedicada a recordar el gran llegat integrat en la institució, i que en el seu dia en faria donació a la Direcció General de Correus i Telecomunicació Mariano Pardo de Figueroa, un dels principals filatelistes de la història, conegut en aquest món pel pseudònim de Dr. Thebussem.

Com a curiositat i salvant les distàncies, comentar que el Museu Postal estatal es donaria d’alta com a marca registrada, amb les entrades del Ministeri d’Hisenda números 2773794, 2773914 i 2773915, posteriorment al Museu Catalunya Postal, amb seu a Cassà de la Selva, número 2753589, i reconegut igualment per la Generalitat de Catalunya.