Impost CO2 2024 a Catalunya: consulta el cens, el calendari i quan hauràs de pagar

L’Agència Tributària de Catalunya publica el padró provisional i admet al·legacions fins al 6 de juny

Tub d'escapament d'un cotxe

Tub d'escapament d'un cotxe / EFE/Arxiu

Girona

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat el padró provisional de l'impost als vehicles per les emissions de CO2. El cens definitiu es publicarà al setembre i s'iniciarà el període d'autoliquidació del tribut, que finalitza el 20 de novembre. D'acord amb la llei, si es domicilia el pagament es pot gaudir d'una bonificació del 2%. Aquesta sol·licitud es pot realitzar des de la consulta del padró, en la seu electrònica del ATC, abans del 15 de juliol. L'any passat es van recaptar uns 51 milions d'euros amb aquest tribut. En els últims anys, de mitjana, el contribuent mitjà ha pagat uns 30 euros per a cada turisme i al voltant de 10 euros per a les motos.

Des d'avui 1 de maig, els contribuents poden accedir amb el NIF i la matrícula del vehicle o amb identificació digital, utilitzant el idCAT Mòbil o un altre certificat digital. D'aquesta manera, les persones interessades podran, d'una banda, comprovar que les dades sobre el titular i les característiques del vehicle o vehicles (furgonetes, turismes i/o motocicletes) siguin correctes; i, per un altre, conèixer la quota que hauran de pagar al setembre. En cas que aquestes informacions no siguin correctes o sigui necessari realitzar alguna modificació, es poden presentar al·legacions fins al 6 de juny.

A partir de l’1 de setembre, l’Agència farà públic el padró definitiu i s’iniciarà el període d’autoliquidació de l’impost a través de la mateixa seu electrònica. D’acord amb la Llei, si se’n domicilia el pagament es pot gaudir d’una bonificació del 2 %. Aquesta sol·licitud es pot fer des de la consulta del padró, a la seu electrònica de l’ATC, abans del 15 de juliol.

Dates, canals de pagament i d’atenció al contribuent

D’acord amb el calendari, que es pot consultar al webimpostco2.gencat.cat, les dates de pagament del tribut corresponent a l’exercici 2023 són les següents:

– Vehicles amb pagament domiciliat: es farà el càrrec al compte el 20.11.2024.

– Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, podran efectuar el pagament de l’1 de setembre al 20 de novembre del 2024. Pel que fa als vehicles de nova tributació, la data límit de pagament s’indicarà a la notificació que rebrà el titular.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es podrà pagar a través de la consulta del padró definitiu a la seu electrònica de l'ATC; al telèfon 012, amb pagament automatitzat; al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51); en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correos, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia recomanada. També es pot utilitzar el codi QR que s’inclou a la carta de pagamento fer-ho a través de Bizum.

L’ATC també posa a disposició de la ciutadania una sèrie de canals d’atenció:

  • Seu electrònica de l'ATC: amb tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats.
  • Telèfon 012: consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
  • L’ATC us truca (93 551 51 51): telèfon d’assistència en la tramitació.
  • Oficines de l’ATC: es recomana demanar hora a través de l’enllaç següent: atc.gencat/cita
El sector del transport és un dels grans emissors de CO2

El sector del transport és un dels grans emissors de CO2 / CC0

Impost 100 % finalista

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que va ser aprovat pel Parlament l’agost del 2017, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicles per l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del planeta i, per tant, per les conseqüències que poden tenir en la salut de la ciutadania.

La recaptació es destina íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, restaurar els ecosistemes marins, i impulsar la recerca i la innovació per mitigar el canvi climàtic. La informació sobre els projectes que es financen amb la recaptació de l’impost es pot ampliar al web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Aquest tribut s’emmarca en l’agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia amb les recomanacions de l’FMI, l’OCDE o la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica. Altres països europeus com Finlàndia, Suïssa, Bèlgica, França, Suècia, Alemanya o Irlanda també disposen de figures tributàries que tenen en compte les emissions de CO2 dels vehicles.