16 de desembre de 2017
16.12.2017

Deute amb dificultats

16.12.2017 | 07:09

Distressed debt o «deute amb dificultats» es refereix als títols de deute emesos per empreses que es troben en dificultats financeres. Es pot entendre per dificultats financeres multitud de situacions, depenent de cada empresa. Així doncs, perquè aquest tipus de deute sigui considerat distressed, l'empresa en qüestió ha de complir alguna de les 3 següents situacions: Empreses que estan en default financer, empreses que estan gairebé en default financer i empreses que s'han declarat en fallida.

Als inversors que inverteixen en aquest tipus de deute se'ls coneix com a «voltors», d'aquí que als fons que inverteixen en empreses que tenen dificultats financeres se'ls conegui com a «fons voltor». Per tant, primer compren el deute d'aquestes empreses per posteriorment buscar una ràpida millora d'aquestes, obtenint una elevada rendibilitat per això. El principal objectiu que busquen els «fons voltors» és obtenir elevades rendibilitats a causa que l'empresa esdevé més estable i el seu deute augmenta de valor. Si l'empresa se situa en fallida, s'obtindrà un descompte en la participació del capital d'aquesta.

En resum, el terme distressed debt té dos significats:

1. L'emissor del deute té problemes financers.

2. El preu del deute arriba a límits molt baixos per la seva condició de distressed i es ven a una fracció del seu valor nominal.

En principi, s'ha de tenir en compte que l'estat de l'economia en general no és una preocupació per als inversors en distressed debt, ja que realment han de preocupar-se pels problemes de l'empresa en qüestió. No obstant això, les males condicions del mercat i de l'economia poden augmentar la mida del mercat de distressed debt i fer que un major nivell de deute es converteixi en distressed debt.

La qualificació creditícia de l'emissió de deute -si està disponible- és igual o inferior a CCC (S & P) o Caa (Moody 's). Una qualificació baixa indica que no s'està pagant cap interès i/o l'emissor està en default. Recordeu la importància de les qualificacions creditícies per a les agències de ràting.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema