Tenint en compte la rellevància que tindran la intel·ligència artificial, la cibernètica o la biotecnologia, l'entorn laboral actual canviarà i caldrà estar preparat. La vàlua i qualitats personals de cadascú estaran en competència directa amb aquestes evolucions, fet pel qual si volem continuar essent una peça vàlida al mercat laboral haurem d'evolucionar, adquirint noves habilitats i competències que ens facin ser més competitius.

Aquest article està escrit amb l'única intenció d'informar sobre quines són les tendències del que sembla ser que seran les qualitats més valorades d'aquí a una dècada. Sempre ha existit el debat de si es neix o es fa. Òbviament, tots tenim unes qualitats innates, però pràcticament tot es pot entrenar. Alguns teòrics proposen la «regla de les 10.000 hores» amb l'argument que és un període de temps suficient per practicar una acció i assolir un nivell d'excel·lència. O sigui que, en principi, hi ha temps de sobres com per preparar-se i adaptar-se.

Les habilitats que hauria de tenir qualsevol professional que vulgui continuar actiu l'any 2030 són:

- Resolució de problemes complexos. Els problemes del dia a dia requereixen persones que sàpiguen com resoldre'ls d'una manera única i eficient. Tenir un procés per resoldre'ls és clau per determinar la millor solució en cada cas. Per exemple, definir el problema, generar solucions en un ventall d'opcions, implementar la més adequada i comprovar el seu resultat, seria un bon procedir.

- Pensament crític. Apareix quan una persona pren decisions o analitza les opcions per tal de trobar una solució o guiar les seves accions usant experiències passades i actuals, observacions i raonament. Un pensa críticament quan s'enfronta a qualsevol dilema o decisió.

- Creativitat. És la capacitat de crear o desenvolupar idees i, en l'àmbit laboral, pot significar la capacitat de convertir en realitat els projectes que s'hagin conceptualitzat.

- El maneig de persones. En aquest apartat hi ha una regla d'or, tractar les persones com vols ser tractat. A més, caldrà aprendre a delegar les tasques, a fixar normes clares, motivar els companys utilitzant sempre el respecte, el tacte, l'ètica i l'empatia. Tot això ajudarà a realitzar aquesta complicada tasca.

- Coordinació amb els altres. Aquesta és essencial per al bon funcionament de qualsevol organització. Per aconseguir-ho, cal desenvolupar la capacitat de comunicar-se de manera efectiva.

- Intel·ligència emocional. Es tracta d'aconseguir una suficient maduresa emocional que requereix ser conscient de la teva pròpia personalitat, estil de treball i mètodes de comunicació. La intel·ligència emocional es treballa de la mà de la gestió de persones, ja que, un cop has escoltat com funciona el teu cervell, llavors pots buscar com manejar les relacions personals i professionals amb més eficàcia.

- Orientació al servei. Aquesta capacitat ha de buscar anticipar-se i identificar les necessitats dels clients, trobant la forma d'oferir un servei i una atenció que no només cobreixi aquestes necessitats de manera efectiva, sinó que, a més, superi les expectatives.

- Negociació. Aquesta habilitat és important per trencar les barreres i aconseguir solucions que siguin mútuament beneficioses i exitoses.

- Flexibilitat cognitiva. És la capacitat d'adaptar-se i apropar-se a diferents situacions inesperades. Una persona ha de tenir la capacitat de ser flexible i adaptar-se als problemes que puguin sorgir i també ser capaç d'aprendre dels processos i tècniques ràpidament quan entra en un ambient nou o desconegut.