El 68% dels directors financers espanyols espera que els ingressos de les seves empreses augmentin en els propers 12 mesos, fet que suposa un major optimisme que el mostrat pels seus companys a Europa, segons una enquesta a la direcció financera de Deloitte. En concret, un 26% dels directors financers a Espanya expressa més optimisme respecte les perspectives financeres i fins a un 30% ho és pel que fa a les perspectives operatives de les seves companyies. A més, el 47% considera que incrementarà la despesa d'inversió; el 45% espera un augment en el marge operatiu i el 44% ho espera en el flux de caixa.

No obstant això, l'enquesta també reflecteix una major cautela davant l'actual situació econòmica i les perspectives futures, ja que el percentatge de directors financers que pensa que la situació és bona ha baixat el 70% de fa un any al 49% actual.

Per a la sòcia de Audit & Assurance de Deloitte i responsable del CFO Program a Espanya, Pilar Cerezo, «la direcció financera haurà d'afrontar reptes diferents en el mitjà termini, desplaçant les seves funcions cap a activitats d'anàlisi, predicció i suport a la presa de decisions».

En termes d'ocupació passa el contrari: el 30% dels directors financers espanyols espera augmentar el nombre d'empleats en els propers 12 mesos, dos punts percentuals per sota de la mitjana a Europa i nou menys que a la zona euro.

També ha baixat l'afició pel risc dels directors financers, ja que només un 30% dels enquestats espanyols considera l'entorn actual un bon moment per assumir un major risc en els seus balanços. En aquest sentit, la possibilitat d'una nova crisi a l'eurozona encapçala la llista de riscos -un 50% dels enquestats per Deloitte el qualifica d'impacte alt.

En segon lloc, un 44% parla d'un deteriorament del marge per falta de flexibilitat en preus. Per darrere d'aquests, hi hauria l'augment de la polarització o el populisme, així com la incertesa econòmica global i política fiscal -un 42% dels enquestats els qualifiquen com a factors d'alt impacte.

Addicionalment, assenyalen altres riscos com un possible augment del proteccionisme, els tipus de canvi, els ciberatacs contra companyies o governs, els atacs terroristes a economies occidentals o Brexit dur.