Anys enrere, el currículum bàsic es componia únicament de dades personals, experiència i formació. I per sintonia, en els processos de selecció els professionals encarregats d'escollir la persona adequada per al lloc realitzaven una anàlisi del candidat sobre la base de les hard skills o habilitats dures.

Les habilitats dures són aquells coneixements adquirits mitjançant la formació educativa reglada, així com mitjançant l'experiència professional. Generalment, la persona aprèn les hard skills a l'aula, mitjançant la utilització de llibres o altres elements, o bé a la feina mitjançant la repetició constant de la seva tasca. Podem dir que les habilitats dures són totes aquelles habilitats concretes que permeten dur a terme una determinada tasca o treball. Exemples d'aquestes habilitats serien: els graus o certificats acadèmics, competències en idiomes estrangers, programació d'ordinadors, coneixements legals o maneig de maquinària industrial.

És cert que arribar a un bon nivell d'aquest tipus d'habilitats dures t'obre portes, ja que les empreses demanen empleats formats en diverses àrees per solucionar els seus problemes. La part negativa de només posseir les hard skills és a l'hora de diferenciar-se, donat que hi ha molts candidats que poden posseir el mateix nivell o, fins i tot, un de més alt. De fet, una de les seves característiques és que sempre són quantificables i, per tant, comparables. I el pitjor és que les hard skills són essencials per a una feina determinada, però són inútils per a una altra. Els coneixements d'un cirurgià, per vàlids que siguin, no serveixen a un forner.

Avui dia, en canvi, els responsables de recursos humans saben que les més difícils de trobar són les habilitats toves i que també són les més importants, ja que amb bona actitud i motivació, els empleats poden aprendre noves habilitats, pensaran de forma més innovadora, sabran adaptar-se millor als canvis i aconseguiran ser més productius.

Les habilitades toves són totes aquelles que no són necessàries per al desenvolupament tècnic d'una feina, però que fan augmentar la seva qualitat. Les «soft skills» són totes aquelles habilitats relacionades amb la intel·ligència emocional, la capacitat de comunicació, l'habilitat de treballar en equip, la facilitat d'adaptar-se als canvis, el lideratge, l'autocontrol, la productivitat personal, la negociació, la gestió de l'estrès, la resolució de conflictes i la gestió del temps. Com es pot apreciar, les habilitats toves tenen més a veure amb les actituds dels empleats per enfrontar-se al dia a dia a l'empresa. Aquestes habilitats són transversals a qualsevol carrera professional. Qualsevol de les característiques anteriorment descrites són necessàries a qualsevol lloc de treball, ja que les soft skills són el conjunt de característiques que ens fan destacar com a bons professionals.

Les habilitats dures t'aconseguiran entrevistes, però seran les habilitats toves les que faran que et contractin per a una feina.