El Tribunal Suprem ha confirmat la sanció de 22.590.000 euros imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Repsol per coordinar-se i intercanviar informació estratègica per fixar els preus del carburant a les seves gasolineres. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat el recurs de l'Advocacia de l'Estat i ha revocat la decisió de l'Audiència Nacional que, en la instància anterior, va anul·lar la multa en considerar que no es podia considerar autora de la infracció la multinacional energètica quan els fets sancionats van ser comesos per una filial.