25 de juny de 2019
25.06.2019
Diari de Girona

Es pot modificar una declaració de la renda un cop presentada?

Hisenda ofereix dues vies per fer canvis, en funció de si perjudica el contribuent o al fisc

25.06.2019 | 17:25
Es pot modificar una declaració de la renda un cop presentada?

El termini per presentar la declaració de la Renda entra a la recta final i molts contribuents encara els sorgeixen dubtes sobre diferents aspectes del tràmit.

Un dels interrogants que poden aparèixer és el de si es pot modificar una declaració que ja hem presentat. En moltes ocasions, pot passar que ens assabentem posteriorment de possibles desgravacions en conceptes que no hem tingut en compte a l'hora d'elaborar-la, o bé d'obligacions tributàries de les que no hem estat conscients. En aquests casos, sí que hi ha la possibilitat de modificar la declaració, encara que per fer-ho caldrà seguir uns passos concrets.


Hi ha dues vies diferents en funció del tipus d'error o omissió en els quals hàgim pogut incórrer.

Errors que perjudiquen al contribuent: rectificació

En els casos en què s'hagi comprovat que la quantitat a ingressar és superior a la que havia de ser o que la devolució és inferior, és a dir, quan la declaració presentada té errors que perjudiquen el contribuent, la via per a corregir-la és la d'una rectificació.

Aquesta és també la forma d'informar de dades incorrectes que no afectin el resultat de la declaració.


Errors que perjudiquen al contribuent: declaració complementària

En els casos en què ens hàgim adonat que la quantitat a ingressar resultant de la nostra primera declaració és inferior a la que hauria de ser o que la devolució és superior, és a dir, quan Hisenda hagi resultat perjudicada, haurem d'optar per una declaració complementària.

Com fer les modificacions

Els que vulguin tramitar la rectificació, han d'accedir al portal Renda 2018 a l'apartat "Més tràmits" i aquí a l'opció "Modifiqueu la vostra declaració ja presentada". També es pot fer accedint al "Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda Web)" escollint l'opció "Modificació d'una declaració ja presentada".


Aquest últim accés requereix identificar-se amb signatura digital (amb certificat o DNI electrònic), sistema Cl@ve PIN o amb el número de referència de l'expedient de la Renda.

En accedir a l'expedient cal revisar que la declaració estigui presentada. A "Estat de la Tramitació" apareix el missatge "La seva declaració s'està tramitant" i en "Història de l'Expedient" apareix l'opció del "registre de la declaració". Per accedir a la rectificació, a "Serveis disponibles" cal triar "Modificació de declaració".

En iniciar Renda web es mostrarà una finestra per continuar amb l'última sessió de treball guardada, modificar la declaració presentada o generar una nova declaració. A continuació és quan cal triar "Modificar declaració presentada".

S'accedirà directament a la pàgina de la declaració en la qual indicar el tipus de modificació. En tractar-se d'una declaració complementària o una rectificació, a l'apartat "Dades generals".


La rectificació podrà realitzar-se sempre que l'Administració tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu. També quan no hagin transcorregut quatre anys des del dia següent a la finalització del termini de presentació, o des del dia següent a la presentació de la declaració d'aquesta si es va presentar fora d'aquest termini.

També es pot presentar la rectificació des de presentacions externes o des de fitxer. En aquest cas, cal marcar la casella 127 i, en la nova finestra, l'opció "Per iniciar un procediment de rectificació ...".


En el cas d'una declaració complementària, s'ha de marcar la casella 107 o l'alternativa per indicar la causa que motiva la presentació de la declaració complementària.

Després de facilitar aquesta informació, es recomana treballar sobre la declaració presentada, ja que la nova comprendrà, a més de les dades reflectides en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

Després d'esmenar els errors és aconsellable verificar els canvis des de "Resum de declaracions" i comprovar també el resultat de la declaració.

A més, es poden verificar les dades a l'opció "Validar", i confirmar si la declaració està correctament emplenada. Finalment, amb el botó "Presentar declaració" es finalitza el tràmit.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit