El president de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), Joan Torres, ha defensat els pactes successoris, que permeten als fills heretar un habitatge, local o negoci sense que hagin mort els pares, com a eina que contribuiria a reactivar l'economia i que considera infrautilitzada a Catalunya.

Torres ha explicat que, arran del cost fiscal que suposen les donacions, s'espera a la defunció del progenitor perquè es prengui possessió dels béns i es pugui tributar per Successions.

En aquest sentit, ha apuntat a l'augment de l'esperança de vida: «S'hereta a una edat avançada quan, en molts casos, els hereus ja estan jubilats. Per tant, es fa molt difícil emprendre cap negoci o invertir en millores d'immobles».

En canvi, ha destacat, a través d'un pacte successori es poden transmetre les empreses o immobles a l'hereu en una edat adequada per emprendre, cosa que possibilita la creació de nous negocis i de llocs de treball.

Repercussió en impostos

«Tot això contribueix al creixement econòmic, i per descomptat no hi ha una reducció en la recaptació d'impostos, perquè no es deixa de recaptar pels beneficis fiscals del pacte, es recapta en més mesura, via altres impostos, com ara IVA, IRPF, Societats o altres tributs», ha argumentat.

Els pactes successoris només estan previstos i permesos en comunitats amb dret civil històric, cosa que es tradueix a Aragó, Navarra, País Basc, Galícia, Balears i Catalunya. On se'n fan més és a Galícia i al País Basc.