La crisi econòmica associada a la pandèmia de la covid-19 provocarà enguany «un ràpid deteriorarament» dels comptes de la covid-19Seguretat Socialque portarà el dèficit del sistema de pensions al seu màxim històric: prop de 30.000 milions d'euros, segons recull un informe d'investigadors de la Universitat de València. Aquest desfasament expressa l'impacte que tindran sobre els ingressos d'enguany la caiguda de l'activitat i de l'ocupació així com les exempcions de cotitzacions desplegades pel Govern per ajudar empreses i autònoms.

José Luis Escrivá, ministre de Seguretat Social, ha assegurat últimament en seu parlamentària que no hi haurà retallades en les pensions per la deterioració que s'espera en els comptes públics del país (el Govern espera un dèficit 10,3% del PIB, segons ha comunicat a Brussel·les). El sistema estarà, no obstant això, sotmès a tensions creixents que requeriran, per evitar retallades, més transferències de l'Estat a la Seguretat Social i més endeutament públic.

El Grup de Recerca en Pensions i Protecció social que des de València analitza trimestralment les finances de la Seguretat Social utilitza per a això l'anomenat «dèficit contributiu». Aquest paràmetre correspon a la relació entre els ingressos en cotitzacions socials i la despesa en pensions contributives, sense considerar per tant els diners que ja aporta l'Administració procedent dels impostos generals (principalment per pagar el «complement a mínims» que reben els qui tenen prestacions més modestes) o el recurs al deute.

D'acord amb aquesta metodologia, el forat de les pensions durant els dotze mesos compresos entre abril de 2019 i març de 2020 (abans per tant que la crisi repercutís en la caixa de la Seguretat Social) va ser de 21.169 milions, equivalents a l'1,71% del PIB espanyol. És una quantitat superior en més de 1.000 milions a l'observada fa un any i la seva dimensió s'acosta, per exemple, al deu per cent de tota la riquesa que genera l'economia catalana durant un exercici: 228.682 milions d'euros el 2018, última dada oficial disponible. Les projeccions per al conjunt de 2020 mostren que, amb tota probabilitat, els 30.000 milions. L'informe recentment divulgat assenyala: «El futur més pròxim de la Seguretat Social estarà lligat al dèficit». Els autors citen a continuació dos efectes del covid-19 que concerneixen a les pensions per la via dels ingressos: la caiguda d'activitat, que ha fet ja que el nombre de cotitzadors mitjans a l'abril fos inferior en gairebé un milió als del desembre passat, i el drenatge de recursos que suposen les exempcions a empreses i autònoms dins de les polítiques d'emergència desplegades des de març, entre les quals l'ús massiu dels expedients de regulació temporal d'ocupació, amb exoneració completa de cotitzacions en els casos de força major per a les empreses de menys de 50 treballadors. El mateix Govern ha estimat per a enguany una caiguda d'ingressos per cotitzacions superior a 9.000 milions, congruent amb els càlculs dels economistes valencians.

A l'altre costat dels comptes, les pensions contributives creixen a Espanya des de 2018 a taxes anuals d'entre el 4,5% i el 5%, accelerades en relació amb els exercicis precedents després de reprendre's la revaloració de les nòmines segons l'índex de preus al consum (IPC) i abandonar la gairebé congelació aplicada entre 2014 i 2017 (pujades del 0,25%) que va desencadenar les mobilitzacions dels pensionistes.

La pressió del vigorós augment de la despesa ha estat temperada fins ara amb augments molt notables (7,5% en 2019) dels ingressos per cotitzacions, tendència truncada enguany per la covid-19. «De confirmar-se aquestes estimacions, el dèficit contributiu anual se situaria en el seu nivell màxim històric punt en termes absoluts (a l'entorn dels 30.000 milions) com en termes de PIB, la qual cosa exigirà, a més de transferències de l'Estat, noves operacions financeres (préstecs) i veurem si retallades de pensions, una cosa descartada pel Govern», conclou l'informe.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus