La compravenda d'habitatges a Catalunya va patir una davallada del 23% a l'agost en comparació al mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE. En total, es van vendre 4.618 habitatges, dels quals 4.208 eren de règim lliure i 410 protegits, mentre que 822 eren nous i 3.796 de segona mà. Respecte el mes anterior, el descens va ser d'un 8,2%. Al conjunt de l'Estat, es van produir 31.394 operacions de compravenda a l'agost, un 12,1% menys que a l'agost del 2019.

D'aquests, 28.537 eren habitatges lliures i 2.857 eren protegits i 6.768 eren lliures i 24.626 de segona mà. En comparació amb el juliol, la variació és del -3,8%9. D'aquests, 28.537 eren habitatges lliures i 2.857 eren protegits i 6.768 eren lliures i 24.626 de segona mà. En comparació amb el juliol, la variació és del -3,8%