Els autònoms que s'hagin vist afectats per la crisi de la covid-19 podran sol·licitar a partir de demà l'ajuda extraordinària directa de 2.000 euros per persona aprovada dimarts passat pel Govern.

No obstant això, el pressupost dotat pel govern català és de 20 milions d'euros, de manera que podrà atendre 10.000 beneficiaris.

Aquesta ajuda directa es podrà sol·licitar des de demà a partir de les 09.00 hores a la pàgina web del departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat, i el termini per sol·licitar-la acabarà el 20 de novembre o quan s'esgotin els fons.

Es tracta d'un ajut per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i està condicionat a tenir el domicili fiscal a un municipi català, al fet que la base imposable de l'última declaració de la renda sigui igual o inferior a 35.000 euros i a que el rendiment net dels tres primers trimestres de 2020 no superi els 13.125 euros.

Aquests 2.000 euros són compatibles amb altres ajuts, prestacions, subsidis o subvencions, tant públiques com privades, destinades a la mateixa finalitat.

Ja al març, el Govern va aprovar destinar 7,5 milions a compensar autònoms per les pèrdues causades per la pandèmia, unes ajudes que van beneficiar 8.869 persones, que van percebre entre 530 i 2.000 euros.

El departament de Treball destina enguany uns 62 milions d'euros a ajudes i programes de formació i assessorament a aquest col·lectiu, unes mesures que creu que beneficiaran 44.000 autònoms.