El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, vol incentivar el retard en l'edat de jubilació, per a la qual cosa planteja donar un xec de fins a 12.000 euros o pujar un 4% la pensió per cada any de demora.

El ministre va explicar ahir davant la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo algunes de les propostes en les quals treballa per a aproximar l'edat de jubilació real (entorn dels 64,5 anys) a l'edat legal (66 anys), fomentar la permanència de treballadors en actiu i evitar la discriminació per edat.

Per impulsar la jubilació demorada, és a dir, més enllà de l'edat legal, Escrivá va plantejar exoneracions en les quotes a la Seguretat Social d'empreses i treballadors de forma generalitzada i sense les restriccions existents en l'actualitat.

En aquest camp, va proposar també una sèrie d'incentius, que passen per un «xec» de fins a 12.000 euros per cada any de demora en el cas de pensions màximes, que podria incrementar-se un 10% addicional en carreres de cotització llargues (més de 44 anys i mig) acostant-se als 12.000 euros.

Una altra opció seria un increment del 4% de la quantia de la pensió inicial per cada any de demora (enfront de l'esquema actual que oscil·la del 2% al 4%), o una combinació de totes dues propostes. Respecte a l'actual sistema de jubilació anticipada voluntària, Escrivá va explicar que és «regressiu», és a dir, afavoreix aquells que cobren pensions més altes, sent superiors a 2.100 euros les rendes que van cobrar un de cada tres nous pensionistes el 2020.

Eliminar la regressivitat

Amb els canvis que planteja el Govern, s'elimina aquesta regressivitat, millorant l'equitat, i s'incentiva la permanència en l'ocupació, amb un sistema de penalitzacions decreixents determinades de manera mensual, enfront del sistema trimestral actual, i «més baixos que els actuals en la majoria dels casos», va assegurar.

Amb el plantejament del Govern, la regressivitat actual «s'eliminaria en 6 anys i de manera gradual», de manera que les persones a les quals els quedi aquest període per jubilar-se no es veurien tan perjudicades.

En el cas de la jubilació anticipada involuntària, Escrivá va assenyalar que als treballadors que vinguin de cobrar el subsidi de desocupació se'ls aplicaran coeficients reductors i que també es revisaran aquests per rebaixar-los i que tinguin efecte de manera mensual.

Una altra de les mesures per acostar l'edat real a la legal de retir, va explicar Escrivá, és flexibilitzar l'ús de la jubilació parcial, limitant-ne al mateix temps l'abús.

Així, proposa que només es pugui concentrar en el primer any fins al 60% de la jornada (enfront del cent per cent de l'actualitat), encara que es permetrà mantenir en alguns casos l'actual sistema, en el qual el treballador treballa a temps complet el primer any i en el segon no el fa en absolut.

Feina des de casa

En paral·lel, els empleats públics de l'Administració General de l'Estat (AGE) podran teletreballar fins a un màxim de tres dies a la setmana. Així ho van acordar i signar ahir el Ministeri de Funció Pública i Política Territorial i els sindicats amb la representació majoritària, que culminen així cinc mesos de negociacions i donarà cobertura a un total de 230.395 empleats públics. El text rubricat per les parts exclou del mateix a tots aquells treballadors situats en llocs que requereixin de presencialitat, és a dir, assegura l'atenció en finestreta o similars per al ciutadà del carrer. I, al seu torn, remitent sempre a la «voluntarietat» del treball a distància per als empleats, per la qual cosa aquells que no vulguin teletreballar no estaran obligats a fer-ho.