Les centrals nuclears encara no estan amortitzades i inverteixen cada any prop de 300 milions d’euros. És l’avís que van fer les empreses i associacions del sector agrupades en el Foro Nuclear, que van posar de manifest que la generació nuclear està actualment en pèrdues com a conseqüència «d’una tributació desproporcionada, discriminatòria i confiscatòria».

En aquest sentit, Foro Nuclear considera que «l’avantprojecte de Llei, les taxes, impostos i tributs actuals i el context futur de mercat incrementen l’asfíxia financera del parc nuclear i l’aboquen al seu cessament d’activitat». I manifesta la seva perplexitat davant les declaracions que les centrals nuclears estan amortitzades i que gaudeixen de beneficis caiguts del cel. El 2020, i a conseqüència dels baixos preus de l’electricitat, les centrals nuclears van tenir un flux de caixa negatiu d’uns 500 milions d’euroos, d’acord amb l’informe de PwC per a Foro Nuclear, i unes pèrdues superiors als 1.000 milions d’euros. Les centrals vénen sol·licitant reiteradament una revisió de «l’elevadíssima fiscalitat» que suporten, i demanden una retribució ajustada però raonable que faci viable una tecnologia que és indispensable per a la descarbonització de la generació d’electricitat. I recorden que la producció elèctrica d’origen nuclear és i és durant l’última dècada la primera font de generació, aportant més d’una cinquena part de l’energia elèctrica consumida a Espanya.