El govern espanyol ha aprovat la llei de Creació i Creixement Empresarial, que simplifica i agilitza els processos de fundació i ampliació de les companyies. La mesura estrella de la norma, impulsada per la secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, és l'eliminació del requisit de 3.000 euros de capital mínim per crear una empresa. Amb la nova regulació, es podrà crear una societat de responsabilitat limitada amb un euro. La normativa també promourà la lluita contra la morositat, un fenomen que perjudica especialment les pimes, limitant a les empreses que incompleixin els terminis de pagament l'accés a subvencions públiques. A més també es busca generalitzar l'ús de la factura electrònica.

La norma, anomenada 'Crea i Creix' busca reforçar les bases per a la recuperació econòmica posterior a l'esclat de la covid-19 i que les empreses puguin crear-se amb menys traves que les actuals.El text es divideix en tres blocs: mesures per facilitar la creació d'empreses, per ajudar al creixement de les companyies –incloent la lluita contra la morositat empresarial- i millora dels instruments de finançament empresarial.

Fonts del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, asseguren que en primer dels camps el govern espanyol busca que el capital inicial "no sigui un obstacle" per les iniciatives empresarials i redueix de 3.000 a 1 aquest requisit.

Alhora, han agilitzat els tràmits a través del document únic electrònic, que volen que sigui el mètode més utilitzat per crear una societat limitada.Pel que fa al segon bloc, s'impulsen mesures per lluitar contra la morositat comercial, que és un problema que impedeix el creixement de les pimes, tal com han denunciat les patronals del sector des de fa anys. En concret, es promourà la utilització de la factura electrònica entre empreses petites i autònoms per tenir més traçabilitat i control dels pagaments.S'espera reduir el període mitjà de pagament a proveïdors exigint el compliment dels terminis per poder accedir a les subvencions públiques, a través d'una modificació de la llei de subvencions.

També es volen reforçar els mecanismes disciplinaris que permeten resoldre un contracte públic quan no es compleixin aquests terminis, canviant la llei de contractes del sector públic. Alhora, es crearà un Observatori de la Morositat per analitzar tota la informació.A més, s'ampliarà el catàleg d'activitats exemptes de produir-se sense llicència i es reforçaran els mecanismes de protecció als operadors, a les empreses i als consumidors per identificar les barreres en la legislació, millorant, també, la cooperació entre administracions.

Recentment, es va produir la primera reunió de la conferència sectorial de millora reguladora i clima de negoci, que serà l'òrgan encarregat de coordinació en aquest àmbit.Pel que fa a l'últim bloc, es vol impulsar el finançament a través de plataformes de finançament participatiu, facilitant que els anomenats 'crowdfunding' espanyols puguin prestar serveis lliurement a tota la Unió Europea. A més, es permetrà introduir una nova categoria de gestió de carteres perquè el proveïdor de serveis pugui invertir en nom de l'inversor.

També s'establirà un límit únic d'inversió individual per minoristes de 1.000 euros o el 5% de la riquesa, per sobre del qual no s'impedirà invertir, però es rebrà una advertència de risc. Alhora, s'introdueix un límit d'inversió per projecte de 5 milions d'euros, que es podrà superar justificant-ho al ministeri.En l'àmbit del capital risc es permetrà invertir en empreses financeres que tinguin un alt contingut tecnològic. A més, es crearan instruments com els fons de deute tancat, que permeten invertir en préstecs o factures.