El grup d’alimentació Noel ha obtingut la Certificació d’Auditoria Retributiva per part d’ABS Quality Evaluations, una de les certificadores més importants mundialment, que acredita que la variable de gènere no és determinant a l’hora de definir la retribució salarial dels professionals de l’empresa, així com per accedir a càrrecs intermedis o directius. La companyia va expressar a través d’un comunicat que l’assoliment va en la línia que corporativa de «garantir la igualtat retributiva i d’oportunitats» a la plantilla.

La companyia amb seu a Sant Joan les Fonts insistia ahir que és la primera del sector carni a Espanya i una de les primeres en el camp de l’alimentació en obtenir un certificat d’aquestes característiques. La directora corporativa de Persones, PRL i RSC del grup, Mònica Vidal, va afirmar que era un reconeixement a la feina feta durant anys: «Des de fa quinze anys, comptem amb un Pla d’Igualtat que, a banda de vetllar per eliminar la bretxa salarial per raons de gènere, contempla altres mesures com l’impuls de les dones en llocs directius i comandaments intermedis. De la mateixa manera, quan es produeix una vacant en un dels nostres departaments, davant igualtat de perfils prioritzem sempre la selecció de la persona que garanteixi l’equilibri de gènere en el global de l’estructura».

Des de l’any 2007, Noel té un pla d’igualtat de gènere, que revisa i actualitza periòdicament, per tal de garantir la igualtat indiferentment del gènere de tots els treballadors i adaptar-se al creixement experimentat per la companyia en els darrers anys. De fet, aquest 7 de març, totes les empreses de més de cinquanta treballadors hauran de tenir registrat en el REGCON del Ministeri de Treball. A més, per tal de garantir el compliment del protocol, Noel té agents específics formats per fer un seguiment i control.

Segons les últimes dades disponibles de Noel de la memòria de resultats de l’any 2020, el grup, especialitzat en producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits, carns i elaborats frescos entre d’altres, dona feina a un total de 1.887 treballadors a escala mundial. La facturació de l’empresa va ser de 365 milions d’euros l’any 2021.