Les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 14,9% a l’abril respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, i van arribar als 7.609,9 milions d’euros, havent experimentat un creixement sostingut. Malgrat això, la taxa de variació anual (TVA) és inferior a la del conjunt d’exportacions espanyoles (21,2%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (31.313,2 milions d’euros) va ser del 24,3%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, va ser el de més contribució a aquest increment de les exportacions. La gran incògnita en aquests moments és avaluar l’impacte que poden tenir en el flux d’exportacions i importacions els problemes associats a l’alça dels preus energètics i de matèries primeres, però també als colls d’ampolla que encara es detecten en les cadenes de subministrament i a l’efecte del conflicte armat a Ucraïna.

Les importacions catalanes l’abril del 2022 van ascendir a 9.184,9 milions d’euros, amb un augment del 22,9% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 38,9% de TVA de les importacions espanyoles. Catalunya va representar el 24,4% del total de les importacions espanyoles (37.707,6 milions d’euros). La contribució de productes químics i energètics en les importacions va aprofundir el dèficit comercial de Catalunya.

El saldo comercial de Catalunya va registrar, l’abril del 2022, un dèficit de –1.575,0 milions d’euros, superior al del mateix mes del 2021 (–849,5 milions d’euros amb dades provisionals). La taxa de cobertura es va situar en el 82,9%, amb un deteriorament del nivell de cobertura de 5,8 punts percentuals menys que l’abril del 2021.

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’exportació molt positivament, igual que la segona rúbrica industrial de béns d’equipament. Pel que fa a les dades acumulades en el període comprès entre el gener i l’abril del 2022, les exportacions de Catalunya van créixer un 14,2% respecte del mateix període del 2021, fins a assolir els 29.482,9 milions d’euros (24,4% del total de les exportacions espanyoles). Per la seva banda, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 35.602,5 milions d’euros (24,9% del total d’Espanya), amb un augment del 26,3% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tot Espanya (39,0%).

En l’acumulat, per sectors, la indústria química, d’alimentació, de manufactures de consum i de béns d’equipament han millorat, per aquest ordre, els seus nivells d’exportació amb taxes altes de creixement. El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat entre el gener i l’abril del 2022 va assolir la xifra de –6.119,5 milions d’euros, amb una taxa de cobertura del 82,8%, 8,8 punts percentuals menys que la del mateix període del 2021 (91,6%, dades provisionals), amb un increment significatiu del dèficit energètic.