El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'oposa a la conservació generalitzada i indiferenciada de dades de tràfic i localització dels clients de les empreses de telecomunicacions i només l'autoritza en casos excepcionals que suposin "una greu amenaça" per la seguretat nacional. En una sentència publicada aquest dimarts, l'alt tribunal europeu adverteix que aquesta informació, emmagatzemada un mínim de quatre setmanes, permet extreure conclusions "molt precises" sobre la vida privada de les persones i establir perfils molt definits. En aquest sentit, opina que la conservació d'aquestes dades i l'accés constitueixen "ingerències en els drets fonamentals de les persones afectades".

La sentència emesa aquest dimarts respon a una impugnació que van presentar les empreses SpaceNet i Telekom Deutschland davant la llei de telecomunicacions alemanya, la qual les obligava a conservar dades de tràfic i localització dels seus clients.

Així, amb aquest veredicte, el TJUE referma que el Dret de la Unió s'oposa a una legislació nacional que estableixi una conservació generalitzada de dades. No obstant això, el tribunal accepta certes excepcions sempre que l'objectiu final sigui el de protegir la seguretat nacional.

En aquest sentit, el TJUE defensa aquesta pràctica si es detecta una amenaça "real, actual o previsible", si el període de temps per emmagatzemar les dades es limita a allò "estrictament necessari" i si el requeriment pot ser controlar per un òrgan jurisdiccional o una entitat administrativa independent.

A més, els magistrats afegeixen que la legislació nacional ha de garantir "a través de normes clar i precises" que l'emmagatzematge de dades està supeditada "a que es respectin els requisits materials i processals corresponents" i que les persones afectades disposin de "garanties efectives contra el risc d'abús".