Les persones graduades en cicles de formació professional a Catalunya tenen un percentatge d'atur quatre vegades inferior a la mitjana de desocupació dels joves de 16 a 24 anys, segons l'estudi d'Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2019. Aquest informe del Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya mostra que, en dos anys, s'ha doblat el nombre d'alumnes que aposten per la modalitat dual i que la seva inserció laboral és alta, ja que només un 5,90% busca feina nou mesos després de completar els estudis.

L'informe analitza la situació dels graduats en FP el 2018, entre sis i nou mesos després d'acabar. El nivell de desocupació és menor que la mitjana d'atur de Catalunya -l'11,60%- en tots els ensenyaments valorats, que no inclouen els programes de formació i inserció per a joves que han deixat l'educació secundària obligatòria. L'atur també és més baix en totes les franges d'edat: del 6,34% per als joves de 16 a 19 anys i del 10,49% en els majors de 30.

Nou mesos després d'acabar, hi ha un 8,88% de graduats superiors desocupats i un 8,13% de cicles mitjans; percentatges allunyats de la mitjana d'atur dels joves catalans, que és del 30,4%.

L'estudi d'inserció evidencia l'augment de l'ocupació en 14 de les 23 famílies professionals analitzades en comparació amb l'any anterior. Els increments més alts es donen a química (+3,79%), sanitat (+3,76%) i indústries alimentàries (+3,72%). Els graduats en cicles d'FP de l'àmbit industrial tenen més inserció laboral i millors sous que els graduats dels altres cicles. Al capdavant de les famílies de grau mitjà hi ha el cicle d'indústries extractives (95,24%) i pel que fa al grau superior, les d'instal·lació i manteniment (80,06%), fabricació i mecànica (76,36%), i electricitat i electrònica (76,03%).

Remuneració econòmica

Si el grau d'ocupació en aquestes especialitats supera el de la resta, també ho fa la remuneració econòmica. De tots els estudiants graduats, un 33,08% cobra més de 1.200 euros mensuals, percentatge que en l'àmbit industrial puja al 57,04%. D'altra banda, el 31,34% dels graduats en cicles no industrials tenen un contracte indefinit i el 53,22% treballen a jornada completa; en l'àrea industrial, els percentatges són del 43,63% i el 74,51%, respectivament.

L'estudi conclou que on hi ha més igualtat de gènere salarial, en tres nivells d'ingressos analitzats, és en el sector industrial; mentre que en la resta de cicles, els homes cobren un sou més alt de mitjana. Una altra conclusió és que, el 2019, els graduats en ensenyaments professionals tenen més inserció laboral, però també més continuïtat formativa. El 53,28% de l'alumnat segueix estudiant, incloent-hi el que també treballa.

Pel que fa a la formació professional dual, l'estudi assenyala que el 18,40% de l'alumnat de segon curs d'FP fa aquesta modalitat, gairebé el doble que fa dos cursos, passant de 4.302 alumnes a 7.737.

Sobre les diferents vies per trobar feina, l'empresa de pràctiques l'ha proporcionat al 27,46% dels ocupats de grau mitjà i al 25,52% dels de grau superior; mentre que la xarxa personal ho ha fet en el 18,46% del primer d'aquests nivells i el 17,58% del segon.